Tagszervezetek

HTBK Beregszász

Neve a magyar berek (liget) főnévből származik, utótagja egykori szász lakosaira utal. Az ukrán elnevezés a magyarból származik. A vidék a 11. század második felében I. Béla fiának, Lampert hercegnek volt a tulajdona, a néphagyomány szerint ő alapította a települést. Eredetileg róla nevezték el Villa Lampertinek, majd Lampertházának, Lampertszásznak, Lamprechtszásznak, Luprechtházának, Luprechazának.

A városban több oktatási intézmény működik: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Egészségügyi Szakképző iskola / Szakiskola / College, a Szakmunkásképző líceum, a Beregszászi Esze Tamás Líceum, a Beregszászi járási tanács által fenntartott Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, 9 középiskola, a Beregszászi városi gyermek és ifjúsági alkotóház, a Gyermek és ifjúsági sportiskola és a Beregszászi Esti iskola. A középiskolák megoszlása a következő: Beregszászi Ukrán Gimnázium, 5 középszintű oktatási intézmény: Beregszászi 1. sz. középiskola, Beregszászi 3. sz. Zrínyi Ilona Középiskola (magyar és ukrán tannyelvű), Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Magyar tannyelvű Középiskola, Beregászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko elmélyített angol szakosítású Középiskola, Beregszászi 10. sz. magyar és orosz tannyelvű Középiskola. A város általános iskolái a következőek: Beregszászi 6. sz. Horváth Anna Általános iskola, Beregszászi 7. sz. magyar tannyelvű Általános iskola, Beregszászi 9. sz. magyar tannyelvű Általános iskola. A város 14 oktatási intézményében 3440 gyermek tanul, s 346 pedagógus oktat. Beregszász óvodáiban 1045 gyermeknek biztosítanak oktatási-nevelési lehetőséget.

Beregszász városában működik egy Kultúrház, a Kodály Zoltán Művészeti iskola, könyvtárak és helytörténeti múzeum – a „Beregvidéki Múzeum”.

Testnevelési – egészségügyi és sport tevékenység a „Kárpátalja” („Zakarpatja”) oktatási-sport központban zajlik, valamint a Mustang KFT területén lovas-oktatás folyik.

1994-ben nyitotta meg kapuit a Kárpátaljai Magyar Főiskola, mint a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola kihelyezett tagozata. 1996-ban önállósult, ez évben kapta meg az ukrán államtól a működési engedélyt, így a Kárpát-medence első olyan határon túli magyar felsőoktatási intézménye lett, melynek diplomáját a helyi állam is elismeri. 2003-ban felvette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nevet.