Tagszervezetek

HTBK Bornemissza János Hagyományőrség Egyesület

1173 Budapest, Pesti út 157.
Elnök: Farkas Sándor
Telefon: 06 70 3809430
Alapítás éve: 1999

Az egyesület alapvető célja az egyetemes emberi kultúra részét képező magyar  katonai hagyományok és a magyar népi kultúra értékeinek felelevenítése és
megjelenítése. Külön jelentőséget kap a hagyományos magyar portyázó harcmodor rekonstruálása, az ehhez tartozó életmód és életvitel (étkezés, öltözködés, zene, tánc, irodalom, mese- és mondavilág, kézművesség stb.) kutatá­sa, megismerése, valamint széles tömegekkel való megismertetése.
Elsősorban a 16–17. századi magyar katonai hagyományőrzésre helyezik a hangsúlyt, a korszakból főként a végvári gyalogság életét jelenítik meg. A névadó, Tengődi Bornemissza János, a Somogy megyei Tengőd község szülötte. A tö­rök ellen dokumentálhatóan 1543-tól 1589-ig vívta harcát. 1570–1576 között dunántúli kerületi főkapitány helyettes volt. Kapitányi tisztségeket töltött be Pápán, Palotán, Kanizsán és Győrben. 

Szülőhelyén, a katonai hagyományőrzők részére, minden évben megrendezik a
Bornemissza Kupa ügyességi vetélkedőt. Önálló rendezvényük a Zsebeházi Napok
nemzetközi hagyományőrző ünnepségek alkalmából a Bornemissza Kupa, katonai
hagyományőrző haditorna.
A Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetségének tagjaként a történelmi gyökerek feleleveníté­sével és megjelenítésével törekednek a honvédség és a civil társadalom közötti kapcsolatot közvetlenebbé, szorosabbá tenni.
Tagegyesülete a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek is.