Tagszervezetek

HTBK Debrecen

4027 Debrecen, Füredi út 98.
Elnök: Polyák András
Telefon: 06 30 2065276
Alapítás éve: 1997

A Honvédség és Társdalom Baráti Kör Debreceni Szervezete 1997-ben Szent
László-napon alakult meg. Ez a nap volt egyben az első Szent László-nap a mai
Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár jogelődje, az 5. Gépesített
Lövészdandár, és Debrecen város életé­ ben. Debrecen tradicionális katonavá­
ros, szükség volt olyan civil szervezetre, amely a civil lakosság és a helyi katonaság együttműködését, a katonai hagyományok továbbélését, az ifjúság hazafias,
és egészséges életmódra nevelését segí­ti. A megalakult szervezet élén is civil
személy, Lukovics András, a Debreceni Művelődési Központ igazgatója állt.

Az alapítás óta eltelt 21 év során a szervezet taglétszáma jelentősen bővült,
különböző helyi civil szervezetek, intézmények és a MH 5. Bocskai István
Lövészdandár támogatásával végezzük munkánkat.

Munkánkat szekciókban végezzük, továbbá együttműködési megállapodásaink alapján más szervezetekkel és intézményekkel is közösen tevékenykedünk. Legnagyobb szervezeti együttműködő partnerünk saját alakulatunk. Szekcióink éves munkaterv alapján végzik munkájukat.

Szekcióink:
• Airsoft-szekció
• Sportszekció (együttműködve a Bocskai Spotegyesülettel), vezetője Garda
Árpád
• Katonai Hagyományőrző szekció (I. és II. világháború), vezetője Halmai
Péter
• „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport (együttmű-
ködve több szakmai és katonai szervezettel, közgyűjteménnyel, települési önkormányzatokkal, külön kiemelten a Debrecen Megyei Jogú
Város Őrváros Közalapítványával), történész szakmai vezetője dr. Mazsu János történész, levéltári szakmai vezetője Szendiné dr. Orvos Erzsébet főlevéltáros, a MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának igazgatója.

• Mednyánszky-kör (amatőr alkotóművészek), vezetője Kása Ferenc
• Debreceni Honvéd Táncegyüttes (a
„Lehet egy csillaggal több?” vetélkedő kétszeres csillag-nyertes férfi néptánc csoportja), vezetője Kása Ferenc.

Közösségért végzett munkaalkalmaink:
• hadisírgondozás
• esetenként az életkornak megfelelő publikáció
• rendezvényszervezés, rendezvénybiztosítás

2018 november 14-én a HTBK székesfehérvári szervezetével együttműködve
szerveztük a
NATO az iskolatáskában programsorozat utolsó előadásnapját
Debrecenben.