Tagszervezetek

Honvédség és Társadalom Baráti Kör Győri Szervezete

a tagszervezet címe: 9023 Győr, Bartók Béla út 51. Honvéd Szálló
a tagszervezet elnöke: Ruff Ferenc
a tagszervezet titkára: Tóka Henrietta
a tagszervezet és az elnök e-mail címe és telefonszáma: htbk.gyor@gmail.comruff.feri@gmail.com, +36/20/9331938
a tagszervezet weboldalának címe: Nincs
a tagszervezet alapításának éve: 1995.

2019. évi beszámoló és a 2020. évi feladatterv (letöltés)

Szervezetünk 1995-ben alakult, bíróságon bejegyzett társadalmi szervezet, amely azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a Honvédség és a polgári lakosság közötti kapcsolatok erősítését, a honvéd hagyományok ápolását. Fontos feladatunk a helyőrségében szolgáló légvédelmi fegyvernem népszerűsítése, valamint a Honvédség szerepének megismertetése. Tevékenységünket nem csak Győrben és környékén, hanem a nyugat-dunántúli régióban fejtjük ki. Szervezetünk tagja a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetségének.

A HTBK győri szervezete 1995-ben azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a Honvédség és a polgári lakosság közötti kapcsolatok erősítését, a honvéd agyományok ápolását. Fontos feladata a helyőrségében mű­ködő légvédelmi fegyvernem népszerű­ sítése, valamint a honvédség szerepé­nek megismertetése.
Tevékenységüket nem csak Győrben és környékén, hanem a nyugat-dunántúli régióban fejtik ki. A HTBK Győr 
tagja a Honvédség és Társadalom Baráti
Körök Országos Szövetségének.
„A baráti kör megalakulása közel esik május 21-hez, a Honvédelem Napjához. A győri HTBK, azonosulva Kossuth Lajos eszméivel, meggyőződéssel vallja: amíg seregünk van, hazánk is van” – írták a honvédelmi miniszternek szó­ló levélben a baráti kör győri alapítói.

A célkitűzések között megtalálható a honvédség és társadalom közötti párbeszéd szélesítése, a magyar hadtörténelem hiteles bemutatása, illetve a katonai hagyományok ápolása.

A Magyar Honvédség folyamatos átalakítása miatt a szervezet 1997-től
egyre nehezebben tudta a maga elé kitűzött célokat megvalósítani, hiszen
évről évre változások sokasága sújtotta a helyőrségben szolgáló katonákat és
családjaikat. 2007 őszén a honvédelmi miniszter bejelentette a haderő átalakításának befejezését, amely arra ösztönözte a baráti kör tagjait, hogy új tagok toborzásával,
tisztújítással frissítsék az addig csendesen a háttérben meghúzódó szervezetet.
Ennek a munkának köszönhetően a 2008. április 3-ai közgyűlést megelőzően közel 40 taggal bővült a baráti kör. Fő feladatának – az Alapszabályban meghatározottakon kívül – a szervezet megerősítését és a honvédség, azon belül a Győrben állomásozó
12. Arrabona légvédelmi rakétaezred és a környék polgári lakosságának kapcsolaterősítését tűzte ki. Tovább kívánja folytatni a katonai hagyományok
ápolása terén végzett tevékenységét, valamint különböző – a honvédelmet
és a katonai hivatást népszerűsítő – rendezvények szervezését.
Rendszeres, évenként ismétlődő programok: A Honvédség és Társadalom Bará­ti Kör Győri Szervezet az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred nyílt napjához kapcsolódóan minden év
májusában középiskolásoknak szervezhonvédelmi sportvetélkedőt, valamint
részt veszünk a nyílt nap szervezésben.

A 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezreddel közösen, az ezred fegyvernemi
napján (Borbála-nap), honvédségi vetélkedőt rendezünk a középiskolák részére.
Minden évben a helyi alakulattal kö­zösen Mikulás-műsort szervezünk, és
kisebb ajándékokkal lepjük meg a miszszióban, valamint a déli határon szolgálatot teljesítő katonák gyermekeit az HTBK OSZ támogatásával.
2014. június 13-án rendezőként közreműködtünk a „Zöldár 2013 – Összefogás” Emlékfutás rendezvényen. Itt a fegyveres és rendvédelmi szervek a civil
helyi lakossággal közösen egy futóversennyel emlékeztek a 2013. évi zöldár
során tett közös erőfeszítésekre. (OSZ támogatással) 2015. augusztus 28–30. között a
HTBK Győri Szervezete rendezte meg az évenként esedékes OSZ Országos Találkozót.