Tagszervetek

HTBK Jánoshalma

6440 Jánoshalma, Kossuth u. 1.
Elnök: Sere Mihály
Telefon: 06 70 3619157
Alapítás éve: 2011

A baráti kör tevékenysége 2014-ig

A szervezet fő tevékenysége a többnyire nyugállományú katonák beilleszkedése a helyi társadalomba. A katonai helyőrség fölszámolását kö­vetően úgynevezett „kármentés” folyt. Megtörtént a katonai relikviák összegyűjtése és rendszerezése, valamint a
katonai temető /emlékhely/ kialakítása.

A baráti kör tevékenysége 2014-től

A HTBK jánoshalmi szervezete teljesen megújult, önálló helyiségeket kapott
működéséhez. Több térségi pályázatot nyert, így a technikai feltételrendszere
is tökéletesedett. Profilja is némiképp változott, illetve kiegészült újabb tevékenységekkel.  A tagság a katonai hagyományőrzé­sen túl a kultúra eszközével és módszerével kívánja a helyi társadalmat közelebb hozni a honvédelem fontosságának tudatosításához. Ennek érdekében számtalan ismeretbővítő előadást szervezünk. Reprezentatív kiállításokat rendezünk a térségben élő hivatásos, továbbszolgáló, tartalékos katonák és hozzátartozóik festményeiből, tematikus fotóiból.
Katonai témájú filmsorozatokat vetítünk. A filmet követően úgynevezett
elemző beszélgetés során törekszünk a honvédség és társadalom kapcsolatrendszerének szükségszerű megértésére

Néhány alkalommal a Honvédség és Társadalom Baráti Kör együttműkö­désével szervezte a HKKE a filmvetí­tést. Ezen alkalmakkor katonai témájú filmek kerültek a porondra, amelyeket közös értékelés követett, ahol a jelen és múlt változásait, társadalmi hatásokat, átrendeződéseket vitatták meg a résztvevők.
A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör és a Honvéd Kulturális Egyesület közös előadást szervezett. Témája a Hadtörténeti konferencia sorozaton belül az I. világháború volt. Előadó: dr. Négyesi Lajos alezredes, a hadtudomány phD doktora, egyetemi adjunktus Az előadást a HKKE előadótermében tartották meg 2016. december 9-én, 15 órakor. A program nyilvános és díjmentes volt.
Gálaműsorral és a Negyedszázad a kultúra szolgálatában című, már-már
történelmi értékű fotókkal illusztrált kiadvánnyal köszönte meg tagjai munkáját, támogatói segítségét a jubileumát ünneplő jánoshalmi Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület 2016. december 9-én, a Honvédség és Társadalom Baráti Köre Országos Szervezetének együttműködésével és támogatá­sával.
Az a tény, hogy Jánoshalmán tradicionálisan jó viszony és kapcsolatrendszer alakult ki a polgári lakossággal,
nagymértékben köszönhető a HTBK
helyi szervezete eredményes tevékenységének.