Tagszervezetek

HTBK Kalocsa

6300 Kalocsa, Szent István király út 38.
Elnök: dr. Kovács György
Telefon: 06 30 2504643
Alapítás éve: 2000

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre (KLKHK), a Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület meghatározó szakosztálya egyúttal a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége és a BEOSZ Dél-alföldi Régió tagszervezete is.
2008-ban vette fel a kapcsolatot HTBKval és kezdett ismerkedni a szövetséggel,
majd 2009-ben, 10 évvel ezelőtt, tagsá­gából létrehozta a Kalocsai Honvédség
és Társadalom Baráti Körét, és csatlakozott a HTBK OSZ népes családjához.
A tagságban megtalálhatóak hivatá­sos, szerződéses, tartalékos, nyugállományú és egykori sorkatonák, valamint aktív és nyugdíjas honvédségi közalkalmazottak egykori polgári alkalmazottak, a honvédséghez, honvédelemhez kötődő
polgári személyek, családtagok. 
Baráti körünk, a KLKHK alapvető feladata az MH 15. Kalocsa Légvédelmi Rakétaezred és jogelőd Légvédelmi Tüzérezred hagyományainak ápolása, aminek megvalósításához egy csapattörténeti emlékszoba és egy Légvédelmi Emlékpark állt rendelkezésünkre 2015-ig. A hagyományok ápolása mellett életben tartjuk azokat a kapcsolatokat, amelyeket a KLKHK az ezred 35 éves fennállása alatt, majd az ezred felszá­molása óta kiépített Kalocsa és térsége társadalmával.
 

A KLKHK kapcsolatban áll az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezreddel,
az egykori ezred jogutódjával és Kalocsai járás önkéntes tartalékos területvédelmi századával, valamint a térség egykori katonai alakulatainak hagyományait ápoló, honvédséghez kötő­dő társadalmi szervezetekkel. A társadalommal való együttműködést Kalocsa és a térség (Kalocsai járás) településeinek önkormányzataival, tanintézeteivel, honvédséghez kötődő, és honvédelmi, valamint magyar és hely
történeti-kulturális hagyományokat ápoló társadalmi szervezetekkel, továbbá számos intézménnyel és vállalkozással való szoros kapcsolat fejezi ki.

Szervezetünk évente valósít meg olyan rendezvényeket, amelyek megmozgatják Kalocsa és térsége tanulóifjúságát és ezen keresztül a lakosság jelentős részét is. Ezek a programok honvédelmi és történelmi emléktúrák, emlékdolgozatok, rajzpályázatok, és az évente ismétlődő „Tavaszi hadjárat” voltak.
Az utóbbi években alakult ki a helyőrségben a májusi Honvédelmi Emléknap
programja, ahol megemlékezünk a Magyar Honvédelem és a Magyar Hősök
napjáról, valamint Kalocsa az egykori katonaváros katonai alakulatairól, továbbá a novemberi-decemberi Fegyvernemi Emléknap, ahol megemlékezünk a térség egykori szárazföldi és légvédelmi rakéta-tüzér fegyvernemi alakulatairól. Minden esetben katonai tiszteletadással, haditechnikai bemutatóval, toborzással egybekötve, elsősorban Kalocsa és térsége általános és középiskolás tanulói részvételével.
A baráti kör részt vesz valamennyi nemzeti és állami ünnepen, különböző
megemlékezéseken. Évek óta rendezője vagy közreműködője a doni katasztrófá­ról, az 1849-es vértanúkról szóló városi megemlékezéseknek.
Évente tart bajtársi találkozót az egykori ezred megalakulása évfordulóján az
ezred egykori tagjai, Kalocsa és a térség településeinek az ezred tevékenységé­hez, illetve hagyományápolásához kapcsolódó polgárai részére.