Tagszervezetek

Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület

9200 Mosonmagyaróvár, dr. Gyárfás u. 3.
Elnök: Füzy Tibor
Telefon: 06 96 211-788
hunyadihtbk@gmail.com 
fuzytibi@gmail.com 
titkár: Uzonyi Judit
Telefon: 06 30 9-757-268

Alapítás éve: 2003

Az egyesület egy középiskolában mű­ködik, elsősorban az ifjúság honvédelmi
nevelésével, a tanítványok szabadidős, tanórán kívüli programjainak szervezésével foglalkozik. Megalakuláskor kitű­zött cél: a diákokban elmélyíteni a hazaszeretet érzését, bepillantást nyerjenek a Magyar Honvédség életébe, erősödjön bennük hagyományaink iránti tisztelet, és jobb, tartalmasabb legyen a diákok iskolai élete.
Laktanya látogatások:
A kötelező sorkatonai szolgálat megszűntével távol került egymástól a honvédség és a polgári lakosság, ezért rendkívül fontos, hogy az év néhány napján a honvédség egyes alakulatai kitárják kapuikat a civilek, illetve a di­ákok előtt.
Így már többéves kapcsolat fűzi az egyesületet a győri MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezredhez, a pápai Nehéz Légiszállító Ezredhez, de jártunk már diákjainkkal Szolnokon, Kecskeméten és sok más helyen is meghívott vendégként, hadgyakorlatokon. Nagyon jól sikerült az a kecskeméti repülőtér látogatás, amit a Honvédelmi Minisztérium szervezett, és tanulóink két napig vendégeskedtek teljes betekintést nyerve a vadászrepülőgép-piló­ták életébe.
Megismerhették a vadászrepülőgépeket, kipróbálhatták a pilóta „kiképzést”,
sőt volt, aki a repülés élményét is átélhette.

Táborozások, kirándulások:
Táboraink a korábban alkalmanként megszervezett programokra épülnek.
Először iskolánk kollégista tanulóinak 
szerveztünk több alkalommal táborozást,
túrázást, amelyet egyesületünk kibőví­tett és rendszeressé tett. Helyszíne volt
a Bakonyban Gézaháza, a Győr melletti Sárás-puszta, és többnyire a bakonyalji
Ravazd falu melletti cserkésztábor. 
„A táborozások mindenkinek hozzá­adtak valamit az életéhez, sok mindent megtanultunk a tábortűz mellett. Volt olyan társunk, aki nem tudta milyen tá­bortűz mellett ülni, szalonnát sütni, de mire eljött az utolsó nap ő volt az, aki haza sem akart menni. A katonák, az erdészek bemutatói, a kirándulások, az íjászat, a gézaházai kápolna és kertjének rendezése, a sok­sok program mindenki számára felejthetetlen maradt.”
Az egyesület segítségével nagyobb kirándulásokat is tettünk: így jutottunk
el Erdélybe, Besztercére és bebarangoltuk a környéket.

Több alkalommal kirándultunk Szé­kesfehérvárra és Pákozdra, részt vettünk
a Mészeg-hegyen működő Katonai Emlékpark rendezvényein.

Sírok gondozása:
Egyesületünk kiemelten fontos feladatának tekinti a környezetében lévő hadisírok gondozását, ápolását és az elfeledettek feltárását. Kutatásaink alapján sikerült rendbe tenni két elhagyott II. világháborús sírt a Bakonyban, Gézaházán.
Tanulóink újították fel városunkban a 
gyásztéri kopjafákat, rendszeresen gondozzuk a városi temetők elhanyagolt katona sírjait is.

Honvédelmi nevelést segítő egyesületi csoportjaink:
Rádióamatőr szakosztály
A hatósági engedéllyel rendelkező csoport is hosszú évek óta, bár változó létszámmal, de működik. Alapvető elektronikai és rádióforgalmazási ismereteken túl, a legnagyobb élményt a kitelepülések, a „rókavadászatok” és a rádióamatőr találkozókon való részvétel jelenti a diákoknak. Szinte minden évben eljutnak Olaszországba, Sopronba, a Csepel-szigeten zajló találkozókra is. Felejthetetlen élmény idegen országok rádióamatőrjeivel kapcsolatot létesíteni és több versenyen is komoly helyezéseket értek el diákjaink.
Túraszakosztály
Az éves program alapján működő csoport célja, hogy közelebb hozza diákjainkat a természethez, új tájakat ismerjenek meg és tudjanak megfelelő módon viselkedni és alkalmazkodni a körülöttük lévő világban. Havi rendszerességgel szerveznek túrákat olyan helyekre, amelyek tömegközlekedéssel viszonylag könnyen megközelíthetők, ugyanakkor megfelelő próbatétel elé állítják a diákokat. 
Versenyek, vetélkedők:
A hazaszeretetre nevelés legfőbb eszköze a magyar nyelv, történelem, földrajz, irodalom tanítása, a nemzeti és állami ünnepek méltó megünneplése.
Szakképző Iskolák Országos Vers- és Prózamondó Versenye:
Kétévente 1998-tól előbb iskolánk, majd 2004-től egyesületünk szervezi,
rendezi, bonyolítja ezt a megmérettetést. Ezzel a versennyel azt a célt tűztük ki,
hogy a középiskolás diákok szép szavú verseket, prózai műveket tanuljanak.
Egyesületünk támogatja a SZAKE által indított, középiskolások számára rendezett
vetélkedőket is. Kiemelten a „Magyarország az én hazám,” az „Örökségünk ’48”
és az „Európa” – vetélkedőket.