Tagszervezetek

Honvéd Bajtársi Klub, Pápa

 8500 Pápa,Huszár ltp. 3. ép.
Elnök: Farkasdi Lajos nyá. őrnagy
wolfdi1963@gmail.com 
06 30 256 6933
Titkár: Horváth Ferenc nyá. százados
frankhusar@gmail.com
06-70-340-9972
alapítás éve: 1972

A Klub 1972. február 25.-én alakult meg az akkori Helyőrségi Művelődési Otthon hivatalos helyiségében 25 fővel. A Klub azóta is folyamatosan működik. 1989 december 21.-én a Veszprém Megyei Bíróság. PK.70.456/1989/2.sz. számú végzésével a 450. sorszámon nyilvántartásba vette. Jelenlegi létszámunk 116 fő.

A Klub alapvető célkitűzése a közösségi élet kialakítása, katonai hagyományaink ápolása, a hazafiságra épülő honvédelem ügyének támogatása, a Magyar  Honvédséghez való kötődés. Céljaink közé tartozik még a szociális és kegyeleti gondoskodás biztosítása rászoruló tagjainknak, érdekvédelem biztosítása az özvegyek és árvák számár, együttműködve a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. számú Toborzó és Érdekvédelmi  Központ Veszprém munkatársaival.

1991.-től tagja vagyunk a Nyugdíjasok és Idősek „Életet az Éveknek”­ Országos Szövetségének.

 Jó kapcsolatot tartunk fent a Pápa városi klubokkal és civilszervezetekkel, közösen veszünk részt a városi eseményeken, megemlékezéseken, koszorúzásokon.

Minden évben megrendezzük a Nőnapot, Ivónapot (férfiak napja) Idősek Világnapja, Özvegyek és Egyedülállók Adventi köszöntőjét. A klubgyűléseken érdekes előadásokat szervezünk tagjaink számára az egészség megőrzés, a közbiztonság, és az időskorúakat érintő helyi vagy országos eseményekről.

A sport terén is tevékenykedünk. Teke csapatunk folyamatosan szép eredményekkel szerepel minden versenyen csapatban és egyéniben is. Évekig mi rendeztük az „Életet az Éveknek” Veszprém Megyei  Szervezetének kiírt teke versenyét ahol a szervezés, a végrehajtás és a szereplés is nagyon eredményes volt. Mi biztosítjuk az éves kártya verseny lebonyolítását is hasonlóan kiemelkedő eredménnyel. Egyéniben és csapatban is több első hellyel büszkélkedhetünk.

2002.-ben emléktáblát állítottunk a Pápai Fegyveres Testületek Nyugállományú Klubja elhunyt bajtársainak emlékére. 
2007.-ben megalakult a „Vidám Nagyik” Dalkörünk akik 2008.-ban „Aranykoszorús” minősítést értek el.
2010.-ben pályázat eredményeként emléktáblát állítottunk az 1945.-ben Pápán kivégzett katonák, civilek és ellenállók emlékére.

2011.-ben és 2012.-ben otthont adtunk az országos Repülős Baráti Találkozóknak. Az ünnepség keretében a Bázisrepülőtéren felavatott MIG-21. MIG-23 repülőgépek  előkészítésében és talapzatra állításában és az ünnepség szervezésében közösen vettünk részt „Az Ég Katonái” Hagyományőrző Egyesülettel (Kecskemét)

Jó kapcsolatot tartunk fent a Bázisrepülőtér parancsnokával, valamint az „Eskün innen és Obsiton túl” Honvédelmi Alapítványon keresztül  a repülőtér személyi állományával. Rendezvényeinken kölcsönös megtiszteljük egymást jelenlétünkkel.