Tagszervezetek

HTBK Sárospatak

3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.
Elnök: dr. Nagy György egyetemi docens
Telefon: 06 30 4469164
Alapítás éve: 1998

Céljaink, feladataink azonosak az országos szervezetünk alapszabályzatában
foglaltakkal. Az 1998. évi megalakulásunk óta tizennyolc alkalommal került
megrendezésre Sárospatakon a Honvé­delmi Nyári Egyetem. A nyári egyetemi
rendezvényeken a legutóbbi 4 évben több mint négyszáz fi atal vett részt, ennek több mint a fele felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és délvidéki középiskolából, vagy felsőoktatási intézményből érkezett
hozzánk. Örömünkre szolgált, hogy nem
csak világi, de egyházi oktatási intézményekből is érkeztek hozzánk fiatalok (Kárpátaljáról a Nagydobronyi Reformá­tus Líceumból, Erdélyből a Besztercei
Református Kollégiumból).

A Nyári Egyetem kötött előadásain, programelemein kívül biztosított volt
a szabadidő hasznos eltöltése, melyre szervezett formában volt lehetőség.
Ezen belül megtekinthettük Sárospatak történelmi, turisztikai nevezetességeit,
megismerésére (Rákóczi-vár, Sárospataki Református Kollégium Gyűjtemé­
nye, Sárospataki Nagykönyvtár, Szent Erzsébet Ház, Végardói Fürdő, A Művelődés Háza, stb.). 
Az elméleti foglalkozások után mód nyílt sportolásra, szórakozásra is. (Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus tornatermének, konditermének, tánctermének használata, filmvetítés a Campus dísztermében, gitározás a grillezőnél stb.) Ezen kívül az airsoft-lövészetet is kipróbálhatták a részvevők, vagy a Végardói Termálfürdőben vezethették le a nap fáradalmait. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnokának jóvoltából utazhattak rabomobilon, megszemlélhették a Sátoraljaújhelyi Börtönmúzeumot és a Hősök Temetőjét.

Több ízben került sor történelmi eseményeket feldolgozó kiállítás megrendezésére a HTBK OKSZ és Sárospatak Város Önkormányzatának támogatá­sával, melynek a Művelődés Háza és a Comenius Galéria adott helyet.
Az elmúlt öt évben tovább erősö­dött kapcsolatunk a határon belüli és határon túli baráti körökkel. A Nyá­ri Egyetemen több ízben részt vettek a baráti körök vezetői, alkalmuk nyílott a működésük, tevékenységük bemutatására, tapasztalataik, jó gyakorlatuk megosztására (pl. Nyíregyháza, Székesfehérvár, Budapest, stb.)

Több alkalommal fogadtuk Sárospatakon az ide látogató baráti körök képviselőit, kalauzoltuk őket a város és a környék nevezetességeinek megismerésében, többek között Ceglédről, Budapestről, Sepsiszentgyörgyről érkeztek látogatók városunkba.
A sárospataki baráti kör minden évben programot szervez az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán az 1848-as forradalom emlékére, a campus hallgatói számára, ezzel is erősítve nemzeti identitásukat, hazafias elkötelezettségüket. Mint leendő pedagógusok, a jövő nemzedék nevelői, fontos szerepet fognak játszani a felnövekvő nemzedékek hazafias nevelésében.