Tagszervezetek

HTBK Szakmai Középiskolásokért Közhasznú Kulturális Egyesület

címe:1063. Budapest Szív utca 66  fsz.2/a
elnök:Szucsik Ágnes
e-mail címe és telefonszáma: agnes.szucsik@gmail.com, 06-20-4748642
a  weboldal címe: www.szakesuli.hu

alapítás éve: 1989

A Szakmai Középiskolásokért Közhasznú Kulturális Egyesület,  civil szervezetként 1989 májusában alakult meg, a szakképző iskolákban dolgozó kulturális-nevelőtanárokból, könyvtárosokból, kollégiumi nevelőkből. Az egyesület alakulása óta szervezi, koordinálja a szakképző iskolák tanórán kívüli nevelését. Ennek keretében több mint 31 éve műveltségi vetélkedőket, művészeti bemutatókat, szaktáborokat, tanári továbbképzéseket szervez. A rendezvényeken évente összesen kb. 500-600 iskola több ezer diákja és több száz tanára vesz részt. A programokból kiemelkednek a műveltségi vetélkedők, melynek sajátossága az, hogy 3 fős iskolai csapatok vesznek részt benne, mely a tudás megszerzésének és bemutatásának közösségi élményét is biztosítja a diákok számára.

StefániaPalota2_2

A SZAKE megalakulása óta célként
tűzte ti a szakképzésben tanuló fiatalok
műveltségi szintjének emelését, kulturális és művészeti nevelését, az értékek továbbadását, a hagyományok ápolását, a hátrányokkal küzdő tanulók támogatását. Az elmúlt években céljai nem változtak, az egyesület társadalmi és anyagi lehetőségei keretében továbbra is ezek megvalósítására törekszik.
Nagy hangsúlyt helyez a tanórán kí­
vüli nevelés közösségteremtő, társadalmi esélyegyenlőtlenséget csökkentő pedagógiai munkájára. Az egyesület országos rendezvénye min-den év márciusában: a Magyarország az én hazám, Örökségünk ’48, Erdély, Magyarok Európában című közismereti versenyek.

2016-ban jelent meg a versenyágak kö­zött az irodalom-illusztráció alkotómű­
vészeti ág, 2017-ben a Roma kultúra – A magyarországi roma nemzetiség
múltja és kultúrája. Összességében a rendezvénysorozat mintegy 540 tanulót érint. 2018-ban 53 iskola küldhette el tanulóit a megmérettetésre a budapesti Stefánia Palotába.
A kategóriák győztesei – immár hagyományosan – meghívást kapnak egy Parlamenti különórára, illetve részt vehetnek az Ifjúsági Nyári Egyetemen. 

Az 1990-es évek végén indult mosonmagyaróvári Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola kezdemé­nyezésére, a város hozzájárulásával egy országos szavaló-verseny, háromnapos rendezvény, a Szakképző Iskolák Kárpát-medencei Vers- és Prózamondó Versenye. A versenyt kétévenként rendezik meg, 2016-ban és 2018-ban 40-40 tanuló vett részt a programban. 2018 augusztusában pályázati források segítségével művészeti, tehetséggondozó tábort szervezett Egerbe.

Az egyesület kiadványai a sokszínű
tevékenységet mutatják be. A SZAKE
történetét összefoglaló füzeten kívül,
2015-16-ban a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús
Kegyeleti Főosztálya segítségével elké­
szített
Hazaszeretet és honvédelmi nevelés című módszertani füzet tanulmányai,
esszéi, foglalkozási tervei, irodalmi alkotásai az állampolgárságra, hazasze-retetre, a honvédelemre nevelés témakö­reiben adnak segítséget a közisme-reti tárgyakat tanító pedagógusoknak.

A Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület 2019-os tevékenységének összegzése (letöltés)