Tagszervezetek

HTBK Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár, Malom u. 2.
Elnök: dr. Karsai Béla
Alapítás éve: 1995
weboldal: http://htbkszfvar.hu/
email: htbkszfvar@htbkszfvar.hu

Az 1995-ben alakult szervezet célja a civil lakosság és a katonák, a társadalom a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem ügyének támogatása, a hadtörténelmünk
népszerűsítése és élményszerű megjelenítése, a fiatalok hazafias-honvédelmi
nevelése, katonahagyományaink őrzése, a katonakultúra terjesztése.
Alapító és örökös elnök dr. Gyuricza Béla vezérezredes, akinek húsz éve
megfogalmazott iránymutatása ma is érvényes. Tiszteletére emléktáblát avattunk Pákozdon, az általa megálmodott Katonai Emlékparkban.
Az 1994-ben Budapesten elindult mozgalom, majd a budapesti szervezet példáját követve dr. Gyuricza Béla, Balsay István országgyűlési képviselő, valamint Görög István és Kollár Endre kezdeményezésére 1995. május 18-án, ünnepi külsőségek között Székesfehérváron is zászlót bontott a HTBK. 


Szervezetünk elnökei:
Dr. Gyuricza Béla (1995–1999)
Warvasovszky Tihamér (1999–2010)
Karsai Béla (2010–2011)
Dr. Cser-Palkovics András (2011–2015)
Dr. Karsai Béla (2015-től)

A 2015. évi Közgyűlésünk tiszteletbeli elnökké választotta Warvasovszky  Tihamért és dr. Cser-Palkovics Andrást.
Az évek során a Baráti Kör taglétszá­ma közel kétszáz főre emelkedett. A létszámmal összhangban a rendezvények száma és minősége is magasabb lett.
A programok közül kiemelkedik a Honvédfesztivál, mely ismert és elismert
HTBK Székesfehérvár rendezvénysorozattá vált, s minden év szeptemberében gazdag programkíná­lattal várja az érdeklődőket.
További kiemelkedő rendezvények:
• „Fehérvár köszönti katonáit” ünnepi est
• „Haditanács” a sukorói református templomban
• hadtörténelmi hagyományőrző emlékutak
• konferenciák, tanácskozások
• hadtörténelmi előadások, bemutatók
• „Élő történelem”
• „Emlékparki Nyár” kulturális programsorozat

Az ifjúság hazafias-honvédelmi nevelése érdekében végzett főbb tevékenységek:
• Hazafiság Iskolája, aminek 8. tanévét folytatjuk, eddig közel 30 ezer fő diák és 3000 fő pedagógus volt a látogatója.
• Az apródképző foglalkozásoknak évente sok száz résztvevője van.
• Military Klubot elsősorban iskolákban szervezzük meg.
• Honvédelmi táborokat, korábban Zánkán majd Velencén szerveztünk, az eltelt időkben már többezren szereztek életre szóló élményt.
• Nemzetközi gyermekrajzpályázatok szervezésével ma már az egész Kárpát-medence ifjúságát megcélozzuk. Örömünkre a 6 év során már több mint 5000 diák és környezete érezte fontosnak, hogy bekapcsolódjon, rajzoljon és pályázzon.
• Ifjú Nemzetőrök módszere még csak négyéves múltra tekint vissza, de ez
idő alatt is sok százan nyertek a módszer útján élményt egy 1848-as csatá­ról, a szabadságharc történetéről és a harc nehézségeiről.

 

Határon túli kapcsolatok:
• A Nagy Háború helyszíneinek kutatása, az emlékek ápolása érdekében az olaszországi Gradisca di Isonzó civil szervezetével.
• A II. világháborús emlékek kutatása és ápolása érdekében szoros, baráti kapcsolatot tartunk az erdélyi Gyergyószentmiklóssal, a nagyváradi Tanoda Egyesülettel és a Pro Patria Liberta egyesülettel.
• Békefenntartók tevékenységének bemutatása és emlékük ápolása érdekében a szlovákiai Szereden működő UN Veterán Szövetséggel.
• A Visintini Magyar Kápolna, a Nagy Háborúnak emléket állító négy gúla, a Gyergyószentmiklós határában le mészárolt magyar katonák emlékét őrző márvány emlékmű, a Gyilkos tó partján felállított Szent István-szobor, valamint a Törökország számos katonatörténeti helyszínén elhelyezett emléktáblák jelzik katonaelődeink iránti tiszteletünket és fémjelzik tevékenységünket.
• 1848. szeptember 29-én, a pákozd-sukorói csata tűzkeresztségében megszületett magyar honvédsereg szellemi örökségének ápolását felvállalva őrizzük a kiemelkedő jelentőségű csata és hősei emlékét. Ennek legmeghatározóbb eleme a pákozdi Mészeg-hegyen kialakított Katonai Emlékpark. Szeptember utolsó hétvégéje már
összefonódik a Pákozd-sukorói csata emléknapjával és a gazdag, egyhetes programsorozattal. Az elmúlt években összesen közel százezren látogatták meg a látványos és tartalmas hagyományőrző rendezvényt. 

• Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely A baráti kör szervező és koordináló tevékenysége eredményeként a pá­kozdi Mészeg-hegyen kialakított Katonai Emlékpark Pákozd (KEMPP) hitelesen és élményszerű formában jeleníti meg nemzetünk hadtörténelmének 1848 őszé től napjainkig tartó időszakát.
Az Országgyűlés 2011. november 7-én a Katonai Emlékparkot Nemzeti
Emlékhellyé nyilvánította, melynek ünnepélyes avatására 2013. január 12-én
került sor.
Weboldal címe: kempp.hu

• NATO az iskolatáskában/ mi vagyunk a NATO
Magyarország 20 éve a NATO tagja, aminek bemutatása, hazánk védelmi képességének erősítésében játszott szerepe megismertetését szolgálja a szervezetünk
által szervezett konferenciasorozat, amely a középiskolai tanárokat, a közvéleményt
formáló személyeket és a civil szervezetek vezetőit célozza meg. Az eltelt 4 évben több mint 700 fő vett részt konferenciákon, előadásokon, és sok száz gyermek kapcsolódott be játékos ismeretbővítő programokba. Két alkalommal összesen
40 fő lehetett a NATO vendége Brüsszelben. Sokadik éve a Baráti Kör szervezi
meg a NATO Futás NATO Tájékoztató Pontját, és üzemelteti a Katonai Emlékhelyen a NATO Tájékoztató Pontot is.
Weboldal címe: mivagyunkanato.hu