Történet

Tekintse meg szervezetünk 25 éves történetét bemutató videót!

25 évvel ezelőtt két országosan ismert közéleti személy: Nemeskürty István közíró és dr. Gyuricza Béla ny. vezérezredes, országgyűlési képviselő négy lényeges célkitűzés kijelölésével alapította meg szervezetünket:
• a honvédelem ügyének támogatása,
• a polgári lakosság és a katonák kapcsolatának erősítése,
• a fiatalok hazafiságra nevelése,
• a Kárpát-medence népei közötti kapcsolat és bizalom megerősítése.
A zászlóbontást követően sorra alakultak e célok érdekében a baráti kör egyesületei,
s az évezred fordulójára országos szervezetté terebélyesedtek. Tevékenységünk bő­
vült a hadiemlékek ápolásával, hadisírok feltárásával és rendbehozatalával.
Országhatárunkon kívül is megkezdtük a történelmi emlékmentő, valamint kegyeleti munkát: Erdélyben, Felvidéken és Kárpátalján. Csatlakoztak hozzánk a helybeli lakosok is, s példáink alapján létrehozták baráti köreiket. Így jelenleg országhatá­runkon belül 34, Erdélyben 7, Felvidéken 2, Kárpátalján pedig 1 baráti kör tevé­kenykedik.

A HTBK egyike volt az első mozgalmaknak, amely céljaiban bátran és büszkén
vállalta hazánk honvédelmi törekvéseinek megismertetését és elfogadtatását a civil lakosság, különösen a fiatalok körében olyan körülmények között is, amelyek
inkább a pacifista szemléletnek kedveztek, a biztonság katonai eszközökkel való
megteremtésének nem igazán. Különösen a sorkatonai szolgálat felfüggesztése volt
kritikus időszak a honvédelem ügye melletti kiállás tekintetében.
A HTBK azonban elkötelezetten képviselte az alapító közéleti személyisé­
gek – köztük néhai Nemeskürty István és Gyuricza Béla tábornok – álláspontját,
amely szerint szilárd társadalmi közmegegyezés szükséges a honvédelem
össztársadalmi feladataiban való részvételhez és ezeréves honvédő hagyományaink
közgondolkodásba való beillesztéséhez. Részt kell venni abban a közös feladatunkban, hogy a társadalom felismerje és támogassa: a Magyar Honvédség nemzeti intézmény, amely alapvető jelentőségű a nemzeti szuverenitás fenntartásában.
”  (dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter)

A HTBK alapítói

dr. Nemeskürty István alapító tag, irodalomtörténész, 2000-től dandártábornok
dr. Gyuricza Béla ny. vezérezredes, országgyűlési képviselő

 

 

A HTBK OKSZ történetének főbb állomásai

1995 A zászlóbontást követően elsőként a székesfehérvári, majd a győri baráti kör alakult meg, a szövetség országos szervezetté vált.


1997 Csatlakoztak Kiskunhalas, Debrecen, az egri Dobó István Kulturális Egylet és Nyíregyháza baráti körei.


1998 Az országos szervezethez társult Jánoshalma, a sárospataki Comenius Főiskola, Szentes, Tata és Veszprém.


1999 Megalakult és az országos szövetséghez csatlakozott a Honvéd Együttes Baráti Köre, Hódmezővásárhely és a HTBK Budapest. A szentesi baráti kör gondozásában elindult a Tiszai Euro-atlanti Nyári Egyetem. Megalakult a HTBK Bornemissza János Hagyományőrző Egyesület. Öt éves lett a HTBK.

2000 Megalakult az egri Bornemissza Baráti Kör.


2001 Újabb szervezetek jöttek létre Cegléden, Kecskeméten, Zalaegerszegen,
Mosonmagyaróváron, Várpalotán, Biatorbágyon és csatlakozott a hevesi
Rendőr Múzeum Alapítvány Baráti Kör. Sárospatakon megkezdődött az első Ifjúsági Nyári Egyetem, amely 16 évig működött.


2002 Az országos küldöttértekezlet döntött az egyes szervezetek önállóságának megtartása mellett, a tagszervezetek országos szövetségben való további működéséről.
2003 A HTBK OSZ közhasznú szervezetté vált. Megalakult és csatlakozott a mosonmagyaróvári baráti kör, valamint Tá­borfalva.
2004 A szervezet megalakulásának 10. évfordulója.
Hosszútávú együttműködési megállapodás a Honvédelmi Minisztériummal
a honvédelmi törvény társadalmi támogatásának megvalósítása céljából.
2005 Csatlakozott az országos szövetséghez a szentendrei Honvéd Kulturális
Egyesület.
2007 Megalakult a kazincbarcikai Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület és csatlakozott az országos szövetséghez.

2009 15 éves a HTBK. Csatlakozott a kalocsai baráti kör.

2010 Megalakult a Szegedi Tudományegyetem baráti kör.
2011 Csatlakozott a Természetjáró Fiatalok Szövetsége.
2014 20 éves a HTBK.
2018 Debrecen adott otthont az Ifjúsági Nyári Egyetem rendezvényeinek.

Az Országos Szövetség által alapított elismerések

Gyuricza-emlékgyűrű

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dr. Gyuricza Béla altábornagy, hadseregparancsnok, országgyűlési képviselő emlékének megőrzése, a Honvédség és Társadalom Baráti Körök fejlesztése érdekében végzett munkája elismerése érdekében a HTBK OSZ 2001-ben Emlékgyűrűt alapított, amelyet minden évben egy (kivételes esetben két) fő részére adományoz a szövetség  választmánya a Baráti Körök érdekében kifejtett teljesítményért. A Gyuricza-emlékgyűrű átadásának időpontja május 21-e, a Magyar Honvédelem Napja.

Gyuricza-emlékgyűrűt kaptak

2002 Görög István ezredes, a székesfehérvári HTBK titkára
2003 néhai Tóth Zsigmond nyugállományú ezredes, a HTBK OSZ irodavezetője
2004 dr. Nagy László történész, a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola
docense, a helyi baráti kör titkára
2005 Berencsi Attila, a nyíregyházi HTBK elnöke
2006 Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár polgármestere, a helyi baráti kör
elnöke
2007 Neparáczki Ferenc, a hódmezővásárhelyi HTBK titkára
2008 Túry Andrea, a szentesi HTBK elnöke
2009 Búzás Árpád, a budapesti HTBK titkára
2010 Keleti György, a HTBK OSZ elnöke; Szelekovszky Ernő, a HTBK OSZ
alelnöke
2011 Szucsik Ágnes, a HTBK SZAKE alelnöke
2012 Gereben András, a HTBK OSZ országos titkára
2013 dr. Kissné Németh Éva, a mosonmagyaróvári HTBK titkára; Karsai Béla a
székesfehérvári HTBK elnökségi tagja
2014 dr. Várhelyi István, a HTBK OSZ Ellenőrző Bizottság elnöke; dr. Varga
József a HTBK OSZ alelnöke
2015 Sárközi József, a HTBK Tata ügyvezető titkára; Kollár Endre, a HTBK
Székesfehérvár választmányi tagja

2016 Ruff Ferenc, a HTBK Győr elnöke
2017 Móra József, a HTBK Szentes elnöke
2018 Bernáth Istvánné, a HTBK Táborfalva elnöke; Husonyicza Gábor, a HTBK
Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület elnöke
2019 Oláh László, a HTBK Székesfehérvár, Szabó Györgyné a HTBK OKSZ
könyvelője; Sere Mihály a HTBK Jánoshalma elnöke


Tóth Zsigmond-emlékérem

A HTBK OSZ választmánya 2007-ben úgy határozott, hogy a 2005-ben elhunyt Tóth Zsigmond nyugállomá­nyú ezredes, a Honvéd Együttes egykori parancsnoka, a HTBK fárad-hatatlan szervezője, a HTBK OSZ irodavezetője múlhatatlan érdemeinek elismerése és megőrzése érdekében emlékplakettet alapít, amelyet róla nevez el. Minden évben annak a személynek és szervezetnek adományozza, aki a honvédség és a civil társadalom kapcsolatépítése, a hazafias neve-lés, a Kárpát-medence népei közötti bizalom erősítése, a rendvédelmi kultúra bemutatása, mindezek nemzetközi megismertetése terén kiemelkedő tevékenységet végzett. Az emlékérem adományozására első alkalommal 2008-ban került sor.

Tóth Zsigmond-emlékéremmel kitüntetett aktivisták

2008 Tóth Judit; dr. Francsics Ottó, a hevesi HTBK elnöke
2009 Kollár Endre, a HTBK Székesfehérvár választmányi tagja;
Katyi János, Kassa
2010 dr. Varga József, a HTBK OSZ alelnöke; Szőcs Gyula, Sepsiszentgyörgy
2011 Tábori László, a ceglédi HTBK elnöke
2012 Sárközi József, a tatai HTBK ügyvezető titkára
2013 Benke Tamás, a HTBK OSZ szervezője
2014 Bernáth István Jánosné, a táborfalvai HTBK elnöke
2015 Husonyicza Gábor, a HTBK Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület elnöke
2016 Gede Zoltán, a HTBK Mosonmagyaróvár elnöke
2017 Oláh László, a HTBK Székesfehérvár Ifjúsági Tagozat vezető
2018 Batsányi János, Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Csongrád,
MH 37. sz. II. Rákóczi Ferenc Műszaki dandár
2019 Csákvári Sándor, a HTBK Debrecen elnöke