Vezetőség

A HTBK OKSZ tisztségviselői (elnökség) 2018-tól

Névtelen-2

Szelekovszky Ernő
elnök

Berencsi Attila
alelnök

dr. Görög István
ny. ezredes (PhD)
alelnök

Gereben István András
ny. ezredes
ügyvezető titkár

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: Ruff Ferenc ny. alezredes
Pénzügyi referens: Szabó Györgyné ny. mk. őrnagy

Alapító tagok

dr. Nemeskürti István

dr. Gyuricza Béla
ny. vezérezredes

A HTBK elnökei

1995-től Mécs Imre, országgyűlési képviselő,
 az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának elnöke
1999-től dr. Lányi Zsolt,  országgyűlési képviselő,
 az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának elnöke
2003-tól Keleti György, országgyűlési képviselő,
  1994–1998 között honvédelmi miniszter,
  az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának elnöke, majd alelnöke
2010-től Szelekovszky Ernő, ny. HM főosztályvezető