Elhunyt Szelekovszky Ernő, a HTBK Elnöke

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett Szelekovszky Ernő 2021. február 19-én megtért Teremtőjéhez.

Búcsúztatása szűk családi körben a református egyház szertartása szerint a Szent Anna-plébánia Ur­na­te­me­tő­jé­ben lesz 2021. március 9-én 12 órakor.

A Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szö­vet­sé­ge és az  1945-56 közötti magyar Politikai El­itél­tek Közössége saját halottjának tekinti. Búcsúzik tőle a Sza­bad­ság­harcosokért Közalapítvány.

Drága emléke örökké szívünkben él!