Honvédség és Társadalom Baráti Körök O. Sz. 2020. évi Országos Találkozója

Székesfehérvár-Pákozd 2020. augusztus 28-29.

Tavaly Sárospatakon született döntés arról, hogy az idén augusztus utolsó hetében a székesfehérvári baráti kör rendezheti meg a találkozót! A tervezett időben és programmal sikerült is végrehajtanunk azt, amit sem a járvány, sem az extrém meleg idő nem hiúsította meg, így a 28 szervezet által delegált személyek tartalmas programon vehettek részt.

28-án kora este a Platán Szálloda konferencia termében Dr. Karsai Béla elnök köszöntötte a találkozó résztvevőit. Itt köszöntöttük Szelekovszky Ernő elnök urat születésnapja alkalmából, köszöntöttük Gede Zoltán urat születése napján, és megemlékeztünk a nemrégen elhunyt Hidi Pál tagtársunkról.

Szelekovszky Ernő bemutatta a www.htbk.hu új honlapot és az alkalomra elkészült a 25 éves mozgalmat bemutató kiállítást. Dr. Cser-Palkovics András polgármester úr köszöntötte a találkozó vendégeit a járvány okán szabadtéren rendezett vacsorán. Ott köszönthettük a HTBK legidősebb tagját a 99 és fél éves Antalfia Jenő urat, Aki az 1994-ben alapított szervezet első Felügyelő Bizottságát vezette.

Vasárnap a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhelyen szervezett rendezvényeken vett részt a több mint 60 fő vendég, és ott köszöntötte a találkozó résztvevőt Szabó István államtitkár úr is. Ott kerültek átadásra a szervezetünk tagjai részére adományozott kitüntetések. Silye Sándor és László Tibor urak a Honvédelemért Kitüntető Cím birtokosai lettek, míg Benke Tamás, Gede Zoltán és Sajner Gyula tagtársaink a Gyuricza gyűrű elismerést vehették át. A Tarsoly Egyesület a Katonai Emlékpark munkatársai részére adományozták az Aranyember Díjat.

A nagyon nagy meleg ellenére fegyelmezett és jó hangulatú eseményt a Military Girls együttes és Tolcsvay Béla énekmondó műsora gazdagította. Délután a résztvevők hajókiránduláson is részt vettek, majd a környék nevezetességeivel ismerkedtek. Jövőre Eger városában rendezik meg az országos találkozót!

(A fotókat Lángi Eszter és Kollár Endre készítették.)