HTBK Bornemissza János Hagyományőrség Egyesület

Az egyesület alapvető célja az egyetemes emberi kultúra részét képező magyar katonai hagyományok és a magyar népi kultúra értékeinek felelevenítése és megjelenítése.

Cím: 1173 Budapest, Pesti út 157.
Elnök: Farkas Sándor
Telefon: +36 70 380 9430
Alapítás éve: 1999
Beszámoló: 2021. év (.pdf)

Külön jelentőséget kap a hagyományos magyar portyázó harcmodor rekonstruálása, az ehhez tartozó életmód és életvitel (étkezés, öltözködés, zene, tánc, irodalom, mese- és mondavilág, kézművesség stb.) kutatá­sa, megismerése, valamint széles tömegekkel való megismertetése.

Elsősorban a 16–17. századi magyar katonai hagyományőrzésre helyezik a hangsúlyt, a korszakból főként a végvári gyalogság életét jelenítik meg. A névadó, Tengődi Bornemissza János, a Somogy megyei Tengőd község szülötte. A tö­rök ellen dokumentálhatóan 1543-tól 1589-ig vívta harcát. 1570–1576 között dunántúli kerületi főkapitány helyettes volt. Kapitányi tisztségeket töltött be Pápán, Palotán, Kanizsán és Győrben.

Szülőhelyén, a katonai hagyományőrzők részére, minden évben megrendezik a Bornemissza Kupa ügyességi vetélkedőt. Önálló rendezvényük a Zsebeházi Napok nemzetközi hagyományőrző ünnepségek alkalmából a Bornemissza Kupa, katonai hagyományőrző haditorna.

A Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetségének tagjaként a történelmi gyökerek feleleveníté­sével és megjelenítésével törekednek a honvédség és a civil társadalom közötti kapcsolatot közvetlenebbé, szorosabbá tenni. Tagegyesülete a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek is.