HTBK Budapesti Egyesület

A budapesti baráti kör 1998-ban alakult önálló szervezetté, amikor a NATO-csatlakozás előkészítő időszakában országos tájékoztató programsorozat indult az aktuális védelmi és katonapolitikai kérdések bemutatására.

Cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
Titkár: Búzás Árpád
Telefon: +36 70 585 0099
Alapítás éve: 1998
Beszámoló: 2021. év (.pdf)

A budapesti HTBK több mint ötven, sikeres nyílt fórumot rendezett országszerte. Az előadásokon részt vállaltak a baráti kör vezetői is, a meghívott előadók pedig a napirendre tűzött kérdések szakértői vagy szakpolitikusai voltak. Az érdeklődők fontos, hiteles tájékoztatást kaptak, hogy megalapozhassák döntésüket. Ezek a népszerű, mindenütt szívesen fogadott találkozók vezettek el a budapesti baráti kör Biztonságpolitikai Tagozatának létrejöttéhez.

A tagozat a haderő és a társadalom kapcsolatait erősítő nyilvános teret nyújt – más partnerszervezetekkel együtt – a társadalmi párbeszéd biztosításához. 2003-ban a budapesti baráti kör a Magyar Tartalékosok Szövetsége mellett társrendezője volt a Civil kontroll egy évtized után című nemzetközi konferenciának, amelyen részt vett több európai ország tartalékos szövetsége, a nemzetközi szövetség vezetősége, a Honvédelmi Minisztérium, illetve a magyar tartalékosok küldöttsége.

Az Ifjúsági Tagozat vezetői tapasztalt mozgalompedagógusok, feladatuk a baráti kör programjainak ismertetése, népszerűsítése az ifjúság körében, cselekvő, résztvevő fiatalok „toborzása”. Fontos az együttműködés az ifjúsági, sport és honvédelmi neveléssel foglalkozó iskolákkal, civil szervezetekkel, az önkormányzatok honvédelmi megbízottaival. 2018-ban a Magyar Kézitusa és Közelharc Szö­vetség összefogásával rendeztek nagysikerű honvédelmi napot a pestszentlőrinci sportcsarnokban, az összevont iskolák diákjai számára. A HTBK Budapest a Bolyai Makett Klub támogatásával alakította meg a Makettező Tagozatot, elősegítve a fiatalok  alkotókészségének kibontakozását, haditechnikai, hadtörténeti ismereteinek gyarapítását.

Az elsőként 2001-ben meghirdetett Budapesti Nemzetközi Haditechnikai Modellverseny és Makett-kiállítás mára hagyománnyal bíró, elismert és szívesen látogatott rendezvény lett nem csupán a hazai közönség, hanem a külföldi – elsősorban a környező országokból érkező – makettezők számára is. A verseny zsűrije ismert haditechnika-történészekből, makettezőkből, hazai és külföldi szakértőkből áll. Minden – a magyar történelmet érintő – kategóriában szakmai különdíjat ajánlanak fel. A nemzetközi versenyek szintjén már követelmény a makett alapjául szolgáló eredeti tárgy, eszköz, esemény, figura pontos technikai és történelmi hátterének ismerete, hiszen csak így építhető fel a történelmi múlt, vagy a jelen kicsinyített mása.

A magyar hadtörténelem középpontba állítása – a baráti kör szándéka szerint – felkelti a hazai és külföldi résztvevők érdeklődését történelmi múltunk és jelenünk megismerése iránt. A verseny igen népszerű a makettező fiatalok körében, a bemutatott alkotások magas színvonala, az elismerést jelentő számos alkotói díj, oklevél, kitüntetés, és a rendezvénynek otthont adó megtisztelő, patinás környezet okán. 2009-ben a Hatvan éves a NATO, Magyarország tíz éve a NATO-ban címmel került sor a Bolyai Makettépítő Kupa és Kiállítás megrendezésére, amely a Stefánia Palota egyik leglátogatottabb programja lett. Igen népszerűek voltak a Magyar Honvédség és a NATO szövetséges erők modern technikai eszközeit bemutató makett-sorozatok. A Bolyai Makett Klub önálló szervezetté nőtte ki magát, és évente rendez nemzetközi kiállítást és versenyt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

A Túlélő Tagozat rendszeresen szervez túrákat, látványos túlélő-, táborhely-, és felszerelés-bemutatókat, részt vállal iskolai honvédelmi napok rendezésében. 2001-ben a Honvédelmi Napon nagy sikert aratott bemutatójuk, amelyet a HM és a HVK vezetői is megtekintettek külföldi katonadiplomaták társaságában. A játékos vetélkedők, járőrversenyek, iskolai honvédelmi napok és bemutatók általában egyedi programok. Az évente – a HTBK nyári honvédelmi táborában, illetve a debreceni ifjúsági nyári egyetemen – megtartott néhány napos lövésztábor rendkívül népszerű programmá vált.

A tagozat tevékenységének középpontjában a nyári táborok szervezése áll. Az ifjúság számára a „túlélőtáborok” valódi lehetőséget kínálnak képességfejlesztésre, állóképesség próbára, és főként önismeretük elmélyítésére. A célkitűzése az, hogy az önkéntesek minimális felszereléssel ügyességükre, lelki és testi erejükre támaszkodva, tapasztalt oktatók irányítása alatt megtanulják, hogyan kell megteremteni létfeltételeiket a szabad természetben, távol a civilizált környezettől. A „túlélőtáborban” az egymásrautaltság készteti az önkénteseket csoport, közösség alakítására, és a csapatmunka megbecsülésére. A csoporton belül a személyre szabott feladatok fejlesztik a kreativitást, problémamegoldó képességet és a felelősségérzetet. Megmutatkozhatnak a vezetői képességek, és felbecsülhető a feladat végrehajtók megbízhatósága is.

A pozitív visszajelzések szerint a programot sikerrel teljesítők olyan ismeretekre, tapasztalatokra tesznek szert, - és nem utolsó sorban olyan élményekkel, „kalandokkal” lesznek gazdagabbak - amit máshol az élet nem kínál számukra.