HTBK Debreceni szervezet

A Honvédség és Társdalom Baráti Kör Debreceni Szervezete 1997-ben Szent László-napon alakult meg. Ez a nap volt egyben az első Szent László-nap a mai Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár jogelődje, az 5. Gépesített Lövészdandár, és Debrecen város életében.

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 98.
Elnök: Polyák András
Telefon: +36 30 206 5276
Alapítás éve: 1997
Beszámoló: 2021. év (.pdf)

Debrecen tradicionális katonaváros, szükség volt olyan civil szervezetre, amely a civil lakosság és a helyi katonaság együttműködését, a katonai hagyományok továbbélését, az ifjúság hazafias, és egészséges életmódra nevelését segí­ti. A megalakult szervezet élén is civil személy, Lukovics András, a Debreceni Művelődési Központ igazgatója állt.

Az alapítás óta eltelt 21 év során a szervezet taglétszáma jelentősen bővült, különböző helyi civil szervezetek, intézmények és a MH 5. Bocskai István Lövészdandár támogatásával végezzük munkánkat.

Munkánkat szekciókban végezzük, továbbá együttműködési megállapodásaink alapján más szervezetekkel és intézményekkel is közösen tevékenykedünk. Legnagyobb szervezeti együttműködő partnerünk saját alakulatunk. Szekcióink éves munkaterv alapján végzik munkájukat.

Szekcióink:

  • Airsoft-szekció
  • Sportszekció (együttműködve a Bocskai Spotegyesülettel), vezetője Garda Árpád
  • Katonai Hagyományőrző szekció (I. és II. világháború), vezetője Halmai Péter
  • „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport (együttműködve több szakmai és katonai szervezettel, közgyűjteménnyel, települési önkormányzatokkal, külön kiemelten a Debrecen Megyei Jogú Város Őrváros Közalapítványával), történész szakmai vezetője dr. Mazsu János történész, levéltári szakmai vezetője Szendiné dr. Orvos Erzsébet főlevéltáros, a MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának igazgatója.
  • Mednyánszky-kör (amatőr alkotóművészek), vezetője Kása Ferenc
  • Debreceni Honvéd Táncegyüttes (a „Lehet egy csillaggal több?” vetélkedő kétszeres csillag-nyertes férfi néptánc csoportja), vezetője Kása Ferenc.

Közösségért végzett munkaalkalmaink:

  • hadisírgondozás
  • esetenként az életkornak megfelelő publikáció
  • rendezvényszervezés, rendezvénybiztosítás

2018 november 14-én a HTBK székesfehérvári szervezetével együttműködve szerveztük a NATO az iskolatáskában programsorozat utolsó előadásnapját Debrecenben.