HTBK Kalocsai szervezet

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre (KLKHK), a Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület meghatározó szakosztálya egyúttal a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége és a BEOSZ Dél-alföldi Régió tagszervezete is.

Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 38.
Elnök: dr. Kovács György
Telefon: +36 30 250 4643
Alapítás éve: 2000
Beszámoló: 2021. év (.pdf)

2008-ban vette fel a kapcsolatot HTBK-val és kezdett ismerkedni a szövetséggel, majd 2009-ben, 10 évvel ezelőtt, tagságából létrehozta a Kalocsai Honvédség és Társadalom Baráti Körét, és csatlakozott a HTBK OSZ népes családjához. A tagságban megtalálhatóak hivatásos, szerződéses, tartalékos, nyugállományú és egykori sorkatonák, valamint aktív és nyugdíjas honvédségi közalkalmazottak egykori polgári alkalmazottak, a honvédséghez, honvédelemhez kötődő polgári személyek, családtagok.

Baráti körünk, a KLKHK alapvető feladata az MH 15. Kalocsa Légvédelmi Rakétaezred és jogelőd Légvédelmi Tüzérezred hagyományainak ápolása, aminek megvalósításához egy csapattörténeti emlékszoba és egy Légvédelmi Emlékpark állt rendelkezésünkre 2015-ig. A hagyományok ápolása mellett életben tartjuk azokat a kapcsolatokat, amelyeket a KLKHK az ezred 35 éves fennállása alatt, majd az ezred felszámolása óta kiépített Kalocsa és térsége társadalmával.

A KLKHK kapcsolatban áll az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezreddel, az egykori ezred jogutódjával és Kalocsai járás önkéntes tartalékos területvédelmi századával, valamint a térség egykori katonai alakulatainak hagyományait ápoló, honvédséghez kötődő társadalmi szervezetekkel. A társadalommal való együttműködést Kalocsa és a térség (Kalocsai járás) településeinek önkormányzataival, tanintézeteivel, honvédséghez kötődő, és honvédelmi, valamint magyar és helytörténeti-kulturális hagyományokat ápoló társadalmi szervezetekkel, továbbá számos intézménnyel és vállalkozással való szoros kapcsolat fejezi ki.

Szervezetünk évente valósít meg olyan rendezvényeket, amelyek megmozgatják Kalocsa és térsége tanulóifjúságát és ezen keresztül a lakosság jelentős részét is. Ezek a programok honvédelmi és történelmi emléktúrák, emlékdolgozatok, rajzpályázatok, és az évente ismétlődő „Tavaszi hadjárat” voltak.

Az utóbbi években alakult ki a helyőrségben a májusi Honvédelmi Emléknap programja, ahol megemlékezünk a Magyar Honvédelem és a Magyar Hősök napjáról, valamint Kalocsa az egykori katonaváros katonai alakulatairól, továbbá a novemberi-decemberi Fegyvernemi Emléknap, ahol megemlékezünk a térség egykori szárazföldi és légvédelmi rakéta-tüzér fegyvernemi alakulatairól. Minden esetben katonai tiszteletadással, haditechnikai bemutatóval, toborzással egybekötve, elsősorban Kalocsa és térsége általános és középiskolás tanulói részvételével.

A baráti kör részt vesz valamennyi nemzeti és állami ünnepen, különböző megemlékezéseken. Évek óta rendezője vagy közreműködője a doni katasztrófáról, az 1849-es vértanúkról szóló városi megemlékezéseknek. Évente tart bajtársi találkozót az egykori ezred megalakulása évfordulóján az ezred egykori tagjai, Kalocsa és a térség településeinek az ezred tevékenységéhez, illetve hagyományápolásához kapcsolódó polgárai részére.