HTBK Nyíregyházai szervezet

Cím: 4400 Nyíregyháza, Ív út 39.
Elnök: Berencsi Attila
Telefon: +36 30 903 2130
Alapítás éve: 1997
Beszámoló: 2019. év és programterv 2020-ra (.pdf)

A baráti kör tevékenységének főbb eseményei évenként:

1998: A Vay Ádám Logisztikai Ezred és Társadalom Baráti Köre a megalakulás után, 1998-ban, megszervezte a sorkatonák szüleinek látogatását a laktanyákba, ahol a szülők is megtapasztalhatták milyen körülmények között élnek és szolgálnak gyermekeik. Ugyanez év nyarán már aktívan támogattuk az erdélyi barátaink által szervezett erdélyi magyar ifjúság táborát Marosfőn. Ezen már részt vett Markó Béla és Kelemen Hunor is, az ifjúsági vezető Borboly Csaba volt.

1999: Erdélyi magyar barátaink, Szőcs Gyula és Hosszú Zoltán szervezésében megindult az Ojtozi-szoros hőseinek emléké­re tervezett, II. világháború utáni első magyar katonai emlékmű tervezése, engedélyeztetése. A katonai emlékmű, miután megérkezett a román hatóságok engedélye, Lemhény templomkertjében épült meg 2002-ben. Avatására is 2002-ben került sor.

2000: Ettől az évtől támogattunk Székelyföldön és a szórványban minden magyar megmozdulást, többek között a magyar karácsonyok és majálisok rendezését is. Ilyen volt 2006-ban az Óradnai magyar karácsony.

2002: Megszerveztük az első nemzetközi magyar-magyar ifjúsági tábort. Ebben a táborban, amely azóta hagyománynyá vált, már részt vettek a határon túli középiskolások is. Anyagi forrásaink függvényében ezt a tábort többször megrendeztük, és ma is szervezzük. 2013-ban a bálványosi tábor résztvevői megkoszorúzták a nyergestetői 48-as emlékművet.

2006: Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet-park területén a Rotary Klubbal és az önkormányzattal együttműködve megépítettük a Rákóczi-parkot. A parkot 2006-ban avatták fel, közreműködésünket emléktábla is jelzi. A Sepsiszentgyörgy Rotary Klubbal és Kovászna Megye Tanácsával együttműködve felújítottuk a korábban romos állapotban lévő bodvaji vashámort, ahol Gábor Áron kiöntötte az első két ágyúját.

2008: A házsongárdi Bethlen Mauzóleum fel­újításának támogatása, együttműködés Tőkés Erzsébettel, a Házsongárd Alapítvány elnökével. Csíkkozmás Önkormányzatán keresztül támogattuk a nyergestetői 48–49-es emlékmű rendezését és a kopjafás emlékhely megépítését.

2009: A Besztercei prefektúra és a Magyar Alapítvány támogatásával hozzájárultunk Szeretfalva katonai temetőjének megépítéséhez. Ide temették azt a 25 hősi halált halt magyar katonát, akik az utolsó emberig védték a vasúti csomó­ pontot. Sokan segítettek, de kiemelkedő munkát végzett Szilágyi János és Koszorús Zoltán. Még ugyanebben az évben megindult a Besztercei Magyar Ház és Kollégium építése. Itt élnek és tanulnak azok a szórványban élő tehetséges gyerekek, akiknek szülei nem tudják vállalni a továbbtanulás költségeit.

2010: Kezdeményeztük azoknak a még élő székely katonáknak a kitüntetését, akik magyar katonaként harcoltak a II. világháborúban, végigszenvedték a hadifogságot, és mire hazatértek már nem „magyar” földre léptek, de életük végé­ig megmaradtak hű magyarnak. Az első kitüntetést Szentábrahámban adtuk id. Szőcs Gyula bácsinak. Az istentisztelettel egybekötött ünnepség a templomban zajlott. Ezt a tevékenységünket jelenleg is folytatjuk.

2012: Támogattuk a dévai szórvány magyar iskolát. Megkezdtük és ma is folytatjuk a dévai Szent Ferenc Alapítvány, a Csaba testvér által vezetett árvaházak anyagi és dologi támogatását, amely folyamatosan, jelenleg is működik.

2014: Felkaroltuk azokat a nehézsorsú embereket, akik saját erőből nem tudták finanszírozni magyar állampolgárságuk megszerzését. Díjmentesen hoztuk és vittük őket az állampolgársági eskü letételére.

2016: A besztercei magyar kollégium részére létrehoztunk egy 6 000 kötetes könyvtárat és számítógép központot, székely barátaink pedig bebútorozták a kollégiumot.

2017: Folytattuk eddigi tevékenységünket: a Rotary Klubbal együttműködve támogattuk a tehetséges tanulókat, az árvaházakat, vigyázunk az egyetlen magyar laktanyára.

2019: Megkezdjük a katonai temetők információinak digitalizálását. Egy magyar cég szabadalma alapján elkezdődött a szükséges technikai eszköz gyártása. Ezt követően a kijelölt katonai temetőben elhelyezzük egy stílusában odaillő kerámia tartóban az információhordozót, amely segítségével a látogatók okostelefonon mindent megtudhatnak az ott nyugvó hősi halált halt katonákról. Természetesen nemcsak a sír mellett, hanem a világ bármely táján is hozzá lehet férni ehhez az információhoz.