HTBK OKSZ Tisztújító küldöttgyűlés

A Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Közhasznú Szövetsége 2022.05.03-án tartotta meg beszámoló és tisztújító küldöttgyűlését a NKE Hungária krt.- objektumán.

A rendezvényen a HM képviseletében részt vett Győri Péter Pál ezredes, a HM Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Menedzsment Főosztály főosztályvezetője. A Himnusz közös eléneklése után Dr. Görög István HTBK OKSZ alelnök, a rendezvény levezető elnöke az alábbi napirendi pont javaslatot terjesztette elő.

Napirend:

1. Az Elnökség beszámolója a 2021.évben végzett munkáról
2. Jelentés a Szövetség vagyoni helyzetéről
3. A Szövetség 2022. évi költségvetésének előterjesztése
4. a Felügyelő Bizottság beszámolója a Szövetség működéséről és gazdálkodásáról
5. A HTBK OKSZ Elnökség és a Felügyelő Bizottság megválasztása

A küldöttgyűlés megválasztotta a jelölő-, a mandátumvizsgáló-, a szavazatszedő bizottság elnökeit és tagjait. A beterjesztett beszámolókat a küldöttgyűlés megvitatta és elfogadta.

Az Elnökség által benyújtott beszámolóhoz Dr. Varga József, a HTBK OKSZ elnöke szóbeli kiegészítésében hangsúlyozta, hogy a Szövetség a világjárvány okozta korlátozások ellenére megőrizte működőképességét, megfelelt a közhasznúsági feltételeknek, a tagszervezetek tevékenyen vettek részt a hazafias és honvédelmi ismeretterjesztés és nevelés feladataiban.

Az Elnökség 2022. év főbb feladatai közé a közhasznúsági követelmények erősítését, a takarékos és okszerű gazdálkodás előtérbe helyezését, a szervezeti élet megerősítését helyezte előtérbe az Alapszabály előírásainak megfelelően. Az Elnökség köszönetet mondott a választott tisztségviselőknek a 4 év során végzett munkáért.

A jelölő bizottság javaslatára a küldöttgyűlés a következő 4 évre megválasztotta a következő tisztségviselőket:

A HTBK OKSZ elnöke:

Dr. Varga József nyá. ezredes

Alelnökök:

Füzy Tibort (Mosonmagyaróvár)
Dr. Görög István nyá. ezredes (Székesfehérvár)
Vantal Zsolt ezredest (Debrecen)

Ügyvezető titkár:

Gereben András nyá. ezredes

Elnökségi tagok:

Búzás Árpád (Budapest)
Gede Zoltán (Mosonmagyaróvár)
Bernáth István Jánosné (Táborfalva)
Lázár György (Szeged)
Szabó István nyá. polgári védelmi alezredes (Várpalota)
Dr. Francsics Ottó nyá. r. ezredes (Heves)
Dr. Nagy György (Sárospatak)
Szucsik Ágnes (Budapest)
Homoki-Szabóné Thury Andrea (Szentes)
Polyák András (Nyíregyháza)
Husonyicza Gábor (Kazincbarcika)
Nacsa Ferenc (Tapolca

A Felügyelő Bizottság elnöke:

Ruff Ferenc (Győr)

Tagok:

Móra József (Szentes)
Csákvári Sándor (Debrecen)