HTBK Szakmai Középiskolásokért Közhasznú Kulturális Egyesület

A Szakmai Középiskolásokért Közhasznú Kulturális Egyesület, civil szervezetként 1989 májusában alakult meg, a szakképző iskolákban dolgozó kulturális-nevelőtanárokból, könyvtárosokból, kollégiumi nevelőkből.

Cím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor út 441. II/25.
Elnök: Szucsik Ágnes
Telefon: +36 20 474 8642
E-mail: agnes.szucsik@gmail.com
Weboldal: www.szakesuli.hu
Alapítás éve: 1989
Beszámoló: 2021. év (.pdf)

Az egyesület alakulása óta szervezi, koordinálja a szakképző iskolák tanórán kívüli nevelését. Ennek keretében több mint 31 éve műveltségi vetélkedőket, művészeti bemutatókat, szaktáborokat, tanári továbbképzéseket szervez. A rendezvényeken évente összesen kb. 500-600 iskola több ezer diákja és több száz tanára vesz részt. A programokból kiemelkednek a műveltségi vetélkedők, melynek sajátossága az, hogy 3 fős iskolai csapatok vesznek részt benne, mely a tudás megszerzésének és bemutatásának közösségi élményét is biztosítja a diákok számára.

A SZAKE megalakulása óta célként tűzte ti a szakképzésben tanuló fiatalok műveltségi szintjének emelését, kulturális és művészeti nevelését, az értékek továbbadását, a hagyományok ápolását, a hátrányokkal küzdő tanulók támogatását. Az elmúlt években céljai nem változtak, az egyesület társadalmi és anyagi lehetőségei keretében továbbra is ezek megvalósítására törekszik.

Nagy hangsúlyt helyez a tanórán kívüli nevelés közösségteremtő, társadalmi esélyegyenlőtlenséget csökkentő pedagógiai munkájára. Az egyesület országos rendezvénye min-den év márciusában: a Magyarország az én hazám, Örökségünk ’48, Erdély, Magyarok Európában című közismereti versenyek.

2016-ban jelent meg a versenyágak kö­zött az irodalom-illusztráció alkotóművészeti ág, 2017-ben a Roma kultúra – A magyarországi roma nemzetiség múltja és kultúrája. Összességében a rendezvénysorozat mintegy 540 tanulót érint. 2018-ban 53 iskola küldhette el tanulóit a megmérettetésre a budapesti Stefánia Palotába. A kategóriák győztesei – immár hagyományosan – meghívást kapnak egy Parlamenti különórára, illetve részt vehetnek az Ifjúsági Nyári Egyetemen.

Az 1990-es évek végén indult mosonmagyaróvári Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola kezdemé­nyezésére, a város hozzájárulásával egy országos szavaló-verseny, háromnapos rendezvény, a Szakképző Iskolák Kárpát-medencei Vers- és Prózamondó Versenye. A versenyt kétévenként rendezik meg, 2016-ban és 2018-ban 40-40 tanuló vett részt a programban. 2018 augusztusában pályázati források segítségével művészeti, tehetséggondozó tábort szervezett Egerbe.

Az egyesület kiadványai a sokszínű tevékenységet mutatják be. A SZAKE történetét összefoglaló füzeten kívül, 2015-16-ban a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztálya segítségével elkészített Hazaszeretet és honvédelmi nevelés című módszertani füzet tanulmányai, esszéi, foglalkozási tervei, irodalmi alkotásai az állampolgárságra, hazasze-retetre, a honvédelemre nevelés témakö­reiben adnak segítséget a közisme-reti tárgyakat tanító pedagógusoknak.