HTBK Székesfehérvári szervezet

Az 1995-ben alakult szervezet célja a civil lakosság és a katonák, a társadalom a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem ügyének támogatása, a hadtörténelmünk népszerűsítése és élményszerű megjelenítése, a fiatalok hazafias-honvédelmi nevelése, katonahagyományaink őrzése, a katonakultúra terjesztése.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2.
Elnök: dr. Karsai Béla
Alapítás éve: 1995
Weboldal: htbkszfvar.hu
E-mail: htbkszfvar@htbkszfvar.hu
Beszámoló: 2021. év (.pdf)

Alapító és örökös elnök dr. Gyuricza Béla vezérezredes, akinek húsz éve megfogalmazott iránymutatása ma is érvényes. Tiszteletére emléktáblát avattunk Pákozdon, az általa megálmodott Katonai Emlékparkban. Az 1994-ben Budapesten elindult mozgalom, majd a budapesti szervezet példáját követve dr. Gyuricza Béla, Balsay István országgyűlési képviselő, valamint Görög István és Kollár Endre kezdeményezésére 1995. május 18-án, ünnepi külsőségek között Székesfehérváron is zászlót bontott a HTBK.

Szervezetünk elnökei:

Dr. Gyuricza Béla (1995–1999)
Warvasovszky Tihamér (1999–2010)
Karsai Béla (2010–2011)
Dr. Cser-Palkovics András (2011–2015)
Dr. Karsai Béla (2015-től)

A 2015. évi Közgyűlésünk tiszteletbeli elnökké választotta Warvasovszky Tihamért és dr. Cser-Palkovics Andrást. Az évek során a Baráti Kör taglétszáma közel kétszáz főre emelkedett. A létszámmal összhangban a rendezvények száma és minősége is magasabb lett. A programok közül kiemelkedik a Honvédfesztivál, mely ismert és elismert HTBK Székesfehérvár rendezvénysorozattá vált, s minden év szeptemberében gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket.

További kiemelkedő rendezvények:

 • „Fehérvár köszönti katonáit” ünnepi est
 • „Haditanács” a sukorói református templomban
 • hadtörténelmi hagyományőrző emlékutak
 • konferenciák, tanácskozások
 • hadtörténelmi előadások, bemutatók
 • „Élő történelem”
 • „Emlékparki Nyár” kulturális programsorozat

Az ifjúság hazafias-honvédelmi nevelése érdekében végzett főbb tevékenységek:

 • Hazafiság Iskolája, aminek 8. tanévét folytatjuk, eddig közel 30 ezer fő diák és 3000 fő pedagógus volt a látogatója.
 • Az apródképző foglalkozásoknak évente sok száz résztvevője van.
 • Military Klubot elsősorban iskolákban szervezzük meg.
 • Honvédelmi táborokat, korábban Zánkán majd Velencén szerveztünk, az eltelt időkben már többezren szereztek életre szóló élményt.
 • Nemzetközi gyermekrajzpályázatok szervezésével ma már az egész Kárpát-medence ifjúságát megcélozzuk. Örömünkre a 6 év során már több mint 5000 diák és környezete érezte fontosnak, hogy bekapcsolódjon, rajzoljon és pályázzon.
 • Ifjú Nemzetőrök módszere még csak négyéves múltra tekint vissza, de ez idő alatt is sok százan nyertek a módszer útján élményt egy 1848-as csatáról, a szabadságharc történetéről és a harc nehézségeiről.

Határon túli kapcsolatok:

 • A Nagy Háború helyszíneinek kutatása, az emlékek ápolása érdekében az olaszországi Gradisca di Isonzó civil szervezetével.
 • A II. világháborús emlékek kutatása és ápolása érdekében szoros, baráti kapcsolatot tartunk az erdélyi Gyergyószentmiklóssal, a nagyváradi Tanoda Egyesülettel és a Pro Patria Liberta egyesülettel.
 • Békefenntartók tevékenységének bemutatása és emlékük ápolása érdekében a szlovákiai Szereden működő UN Veterán Szövetséggel.
 • A Visintini Magyar Kápolna, a Nagy Háborúnak emléket állító négy gúla, a Gyergyószentmiklós határában le mészárolt magyar katonák emlékét őrző márvány emlékmű, a Gyilkos tó partján felállított Szent István-szobor, valamint a Törökország számos katonatörténeti helyszínén elhelyezett emléktáblák jelzik katonaelődeink iránti tiszteletünket és fémjelzik tevékenységünket.

 • 1848. szeptember 29-én, a pákozd-sukorói csata tűzkeresztségében megszületett magyar honvédsereg szellemi örökségének ápolását felvállalva őrizzük a kiemelkedő jelentőségű csata és hősei emlékét. Ennek legmeghatározóbb eleme a pákozdi Mészeg-hegyen kialakított Katonai Emlékpark. Szeptember utolsó hétvégéje már összefonódik a Pákozd-sukorói csata emléknapjával és a gazdag, egyhetes programsorozattal. Az elmúlt években összesen közel százezren látogatták meg a látványos és tartalmas hagyományőrző rendezvényt.
 • Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely A baráti kör szervező és koordináló tevékenysége eredményeként a pákozdi Mészeg-hegyen kialakított Katonai Emlékpark Pákozd (KEMPP) hitelesen és élményszerű formában jeleníti meg nemzetünk hadtörténelmének 1848 őszé től napjainkig tartó időszakát. Az Országgyűlés 2011. november 7-én a Katonai Emlékparkot Nemzeti Emlékhellyé nyilvánította, melynek ünnepélyes avatására 2013. január 12-én került sor.
  Weboldal címe: kempp.hu
 • NATO az iskolatáskában/ mi vagyunk a NATO Magyarország 20 éve a NATO tagja, aminek bemutatása, hazánk védelmi képességének erősítésében játszott szerepe megismertetését szolgálja a szervezetünk által szervezett konferenciasorozat, amely a középiskolai tanárokat, a közvéleményt formáló személyeket és a civil szervezetek vezetőit célozza meg. Az eltelt 4 évben több mint 700 fő vett részt konferenciákon, előadásokon, és sok száz gyermek kapcsolódott be játékos ismeretbővítő programokba. Két alkalommal összesen 40 fő lehetett a NATO vendége Brüsszelben. Sokadik éve a Baráti Kör szervezi meg a NATO Futás NATO Tájékoztató Pontját, és üzemelteti a Katonai Emlékhelyen a NATO Tájékoztató Pontot is.
  Weboldal címe: mivagyunkanato.hu