HTBK Táborfalvi Szervezete

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Táborfalvai Szervezete 2003. április 25-én alakult meg 28 alapító taggal. Jelenlegi taglétszáma: 54 fő, telephelye: Helyőrségi Klub Táborfalva.

Cím: 2381 Táborfalva, Petőfi u. 26.
Elnök: Bernáth István Jánosné
Telefon: +36 30 825 8910
Alapítás éve: 2003
Beszámoló: 2021. év (.pdf)

Táborfalva katonai helyőrségként több mint 100 éves múlttal rendelkezik, 1949-ben a „Tábor”-ban működő honvédségre alapozva vált önálló községgé. Szervezetünk a civil lakosság és a katonák kapcsolatának erősítését szolgálja, szervezeti keretet adva a honvédelem ügye társadalmi támogatásának. A baráti kör céljait a közművelődés eszközeivel, előadások, ünnepségek, szellemi és sportversenyek, kirándulá­sok szervezésével valósítja meg.

Egyesületünk rendszeresen képviselteti magát a községi rendezvényeken: koszorúzásokon, ünnepi megemlékezé­seken, falunapon és minden olyan rendezvényen, melyre meghívást kapunk. A falunapra több alkalommal biztosítottunk programokat: hagyományőrző bemutatót, rajzpályázatot és kézműves foglalkozásokat a gyerekeknek, főző­versenyt a felnőtteknek.

Az általános iskolával eredményes kapcsolatot sikerült kialakítani. Tanulói részére laktanya látogatásokat, katonai jellegű akadályversenyeket, rendhagyó osztályfőnöki órát és szellemi vetélkedőt szervezünk. Szoros együttműködés alakult ki a helyőrségben működő alakulatokkal. Programokkal támogatjuk a Honvédelmi tábort, közös Honvédelmi vetélkedőt szervezünk a helyőrséggel szomszédos települések általános iskolái részére

2009-ben felújítottuk a Honvéd úti katonai emlékparkot, a benne lévő emlékmű pedig visszakapta eredeti formáját. Rendszeresen részt veszünk az emlékpark gondozásában és a Halottak Napi megemlékezéskor koszorút, mécsest helyezünk el az emlékműnél Nagy figyelmet fordítunk a tagság szervezeti életére. A közös összejövetelek (farsang, nőnap, férfinap, születésnapok) és a közös kirándulások családias légkört eredményeznek. Élő kapcsolatot tartunk a községben működő civil szervezetekkel, kiemelten a szintén Helyőrségi Klubban működő Plathy József Bajtársi Egyesülettel.