HTBK Tapolcai szervezet

Az 1962. évben Tapolcán 4 alakulat, majd a Pilis hadrend keretében 1963-ban a 8. Harckocsiezred, az 5. Önálló Rakétadandár és a 38. Önálló Harckocsi Felderítő Zászlóalj, valamint a 43. Önálló Mélységi Felderítő Zászlóalj jött létre.

Cím: 8300 Tapolca, Dobó tér 5.
Elnök: Nacsa Ferenc
Telefon: +36 30 376 8988
Alapítás éve: 1989
Beszámoló: 2021. év (.pdf)

1973-tól már nagyobb létszámban kerültek nyugállományba a hivatásos és továbbszolgáló katonák. Ezért a Hely­őrségi Tiszti Klub parancsnoka, néhai Szurgyi Barnabás alezredes kezdemé­nyezésére megalakult a Helyőrség Nyugállományúak Klubja 1973-ban, amely 1989-ben az új gyülekezési törvénynek megfelelően, néhai Bottó János nyá. őrnagy vezetésével átalakult Tapolcai Honvéd Nyugállományúak Klubjává. A klub 1992-ben csatlakozott a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségé­hez, 2017-ben pedig a HTBK OKSZ-hez. 2004 év végéig szerény hozzájárulásával a Helyőrség Művelődési Otthon biztosí­totta a klub működési és tárgyi feltételeit, valamint a helyőrségben állomásozó Tapolcai Kiképző Központ támogatása nyújtott logisztikai segítséget.

2005 év elején új (jelenlegi) vezetőség vette át a klubot, a működéshez adószámot kért és bankszámlát létesített, az anyagi feltételek alapjait nyertes pályázatokkal teremtette meg, ezzel biztosítva a számítástechnikai eszközök beszerzését, fejlesztve ezzel a kommunikációs lehetőségeket. Saját kiadású hírlevéllel tájékoztatta tagjait.

A szervezési átalakítások keretében új alapszabályt hozott létre, és elkezdődött a kapcsolatok kialakítása a támogatókkal és a helyi önkormányzat képviselőivel. A szervezési változásokkal egy idő­ben nőt a létszám is, 40 főről 110 főre.

Tapolca Város Polgármesteri Hivatalá­val együttműködési megállapodás szü­letett, majd a Tapolca körzetében lévő települések polgármestereivel kölcsönös egyeztetés jött létre a nyugállományú katonák és özvegyek érdekében.

Az egyesület a jogelőd MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnoksággal közösen alakította ki szerződéses (önkéntes) alapon a Tapolca és környékén élő, a Magyar Honvédség gondoskodási körébe tartozó közel 520 fő érdekében az érdekvédelmi együttműködést. Az érdekvédelmi munkában, napjainkban a jogutód MH 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Veszprém munkatársaival áll szoros és napi kapcsolatban.

Az egyesületnek több önkéntes aktivistája segíti a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány munkáját. Gondosan óvják az egyesület régi okmányait, 2005-től pedig folyamatosan dokumentálják az egyesület programjait, a feljegyzett beszámolók és eredmé­nyek összefoglalói a város helytörténeti gyűjteményében kapnak helyet. 45 év hosszú idő, egyeseknek történelem, a fiataloknak pedig érdekes olvasmány lehet, hogy az egyesület egy kicsit Tapolca történetének része lett.

Alakulatok, fegyvernemek hagyományőrzése:

A katonai és fegyvernemi hagyományőrzés eredményeként két dokumentumfilm készült, az MN 1480 Baráti Kör részéről, az 5. Önálló Rakétadandár, valamint Nacsa Ferenc kezdeményezé­sére a 8. Harckocsiezred és Dandár történetéről, amelyek hadtörténeti és levél tári iratok, személyi visszaemlékezések alapján készültek.

Folyamatosan feldolgozzák a volt katonai szervezetek emlékeit, eseményeit, amelyek a helytörténeti jegyzetek keretében a városi könyvtár gyűjteményének részeként gazdagítják a település történetét. Az egyesület aktívan részt vett a II. világháborús magyar katonasírok kutatásában és azok pontosításában. E tevékenység révén született meg a Tapolcai járás II. világháborús katonasírjait és a Göcsej Expressz halála, katonai eseményeket feldolgozó helytörténeti jegyzet.

Az egyesület katonai, hely­ és hadtörténeti előadásokat szervez és tart nyugdíjas otthonok, közösségek és klubok részére. Fiataloknak terepasztal építésével mutatja be településük földrajzi értékeit és felépítését, katonai alkalmazásának értelmét. Ismertető tájékoztatás keretében mutatja be az elesett magyar katonák nyilvántartási és kegyeleti rendszerét, amely a mai napig megtalálható a Hadtörténelmi Levéltárban. Rendszeressé tették a családi és más közösségi rendezvényeket, ahol az egyesület tagjai jó hangulatban kapcsolódhatnak ki.