Magyar Tüzér Egyesület

Cím: 1118 Budapest Gombocz Zoltán utca 8/a
Elnök: Jásdi Balázs
Telefon: +36 30 492 2421
E-mail: balazsjasdi@gmail.com
Tevékenység kezdete: 2000
(Más szervezetekben önálló szekcióként-tagozatként.)
Önálló egyesület alapítása: 2021. május 25.
Mottónk: A múlt okán a jövőt szolgálni!

Egyesületünk rövid története és legfőbb tevékenységeink:

Negyedmagammal 2000-ben létrehoztuk a Doni Hősök Emléktúrát azzal a céllal, hogy valós teljesítménnyel tisztelegjünk az akkor még nagy számban köztünk élő Doni Veterán előtt. A rendezvényünket a Pápai Huszáregyesület égisze alatt szerveztük meg 2001-ben. Következő évben már két nap alatt húszan meneteltünk és 2003.-ban már közel hatvanan Székesfehérvár és Tapolca között.

2020. évi túrát már tizenhárom helyszínen több mint ezer résztvevő teljesítette: youtube.com

2002-2003-ban néhai Kovács László ezredes barátunk javaslatára és Dr. Deák János ny. vezérezredes Úr támogatásával csatlakoztunk a Magyar Tartalékosok Szövetségéhez ( MATASZ ) és létrehoztuk a Hagyományőrző Tagozatot amelynek keretében önállóan tevékenykedtünk.

2002-ben határoztuk el, hogy a Magyar Honvéd Tüzérség  hagyományait az I. és II. világháború valamint a korai 50-es évek ( 1956 ) ig terjedő időszakával és annak minél hitelesebb bemutatásával fogunk foglalkozni . Magunk építjük újjá és üzemeltetjük a tevékenységünkhöz szükséges polgári célra átalakított tüzérségi eszközöket és azok tartozékait.

Ez a tevékenységünk viszont már olyan összetett és bonyolult lett, hogy a hátterünket biztosító MATASZ infrastruktúrája és a szervezet jellege már szükségessé tette az önálló szervezet létrehozását. A Magyar Honvédség Parancsnokságával – mint a számunkra legfontosabb együttműködő partner  - történt egyeztetés alapján hoztuk létre önálló egyesületünket.

Természetesen továbbra is jó kapcsolatot ápolunk és együtt működünk a MATASZ megyei szervezetivel, valamint együttműködési megállapodásokat kötöttünk már a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskolával és Kollégiummal,  a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetséggel, a Honvéd Hagyományőrző Egyesülettel. 2022 május 3.-án felvételt nyertünk a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetségébe.

Továbbra is biztosítjuk Magyar Honvédség rendezvényeihez ( fegyvernemi ünnepek, kegyeleti szertartásaihoz ) szükséges tüzérségi bemutatókat, díszlövések kiváltását és a korhű öltözetű kezelőszemélyzetet. Rendszeresen tartunk hadtörténeti előadásokat iskolákban és a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Segítjük katonai témájú filmek elkészítését eszközeinkkel és több évtizedes filmgyártási tapasztalatainkkal.

A 2001.-ben alapított Doni Hősök Emléktúra rendezvénysorozat koordinálását és szervezését végezzük. 2022.-ben már több mint húsz menetvonalon hajtották végre partnerszervezetink az emlékmeneteket nyolcszáz fővel. Tudományos tevékenységünknek köszönhetően került a Honvédelmi Ágazati Értéktárba a Gamma – Juhász világhírű légvédelmi lőelemképző műszercsalád.