Történet

25 évvel ezelőtt két országosan ismert közéleti személy: Nemeskürty István közíró és dr. Gyuricza Béla ny. vezérezredes, országgyűlési képviselő négy lényeges célkitűzés kijelölésével alapította meg szervezetünket:

  • a honvédelem ügyének támogatása,
  • a polgári lakosság és a katonák kapcsolatának erősítése,
  • a fiatalok hazafiságra nevelése,
  • a Kárpát-medence népei közötti kapcsolat és bizalom megerősítése.

A zászlóbontást követően sorra alakultak e célok érdekében a baráti kör egyesületei, s az évezred fordulójára országos szervezetté terebélyesedtek. Tevékenységünk bővült a hadiemlékek ápolásával, hadisírok feltárásával és rendbehozatalával.

Országhatárunkon kívül is megkezdtük a történelmi emlékmentő, valamint kegyeleti munkát: Erdélyben, Felvidéken és Kárpátalján. Csatlakoztak hozzánk a helybeli lakosok is, s példáink alapján létrehozták baráti köreiket. ͍gy jelenleg országhatárunkon belül 34, Erdélyben 7, Felvidéken 2, Kárpátalján pedig 1 baráti kör tevékenykedik.

„A HTBK egyike volt az első mozgalmaknak, amely céljaiban bátran és büszkén vállalta hazánk honvédelmi törekvéseinek megismertetését és elfogadtatását a civil lakosság, különösen a fiatalok körében olyan körülmények között is, amelyek inkább a pacifista szemléletnek kedveztek, a biztonság katonai eszközökkel való megteremtésének nem igazán. Különösen a sorkatonai szolgálat felfüggesztése volt kritikus időszak a honvédelem ügye melletti kiállás tekintetében.

A HTBK azonban elkötelezetten képviselte az alapító közéleti személyiségek – köztük néhai Nemeskürty István és Gyuricza Béla tábornok – álláspontját, amely szerint szilárd társadalmi közmegegyezés szükséges a honvédelem össztársadalmi feladataiban való részvételhez és ezeréves honvédő hagyományaink közgondolkodásba való beillesztéséhez. Részt kell venni abban a közös feladatunkban, hogy a társadalom felismerje és támogassa: a Magyar Honvédség nemzeti intézmény, amely alapvető jelentőségű a nemzeti szuverenitás fenntartásában.”

dr. Benkő Tibor, honvédelmi miniszter

A HTBK alapítói

dr. Nemeskürty István, alapító tag, irodalomtörténész, 2000-től dandártábornok
dr. Gyuricza Béla, ny. vezérezredes, országgyűlési képviselő

A HTBK OKSZ történetének főbb állomásai

1995: A zászlóbontást követően elsőként a székesfehérvári, majd a győri baráti kör alakult meg, a szövetség országos szervezetté vált.

1997: Csatlakoztak Kiskunhalas, Debrecen, az egri Dobó István Kulturális Egylet és Nyíregyháza baráti körei.

1998: Az országos szervezethez társult Jánoshalma, a sárospataki Comenius Főiskola, Szentes, Tata és Veszprém.

1999: Megalakult és az országos szövetséghez csatlakozott a Honvéd Együttes Baráti Köre, Hódmezővásárhely és a HTBK Budapest. A szentesi baráti kör gondozásában elindult a Tiszai Euro-atlanti Nyári Egyetem. Megalakult a HTBK Bornemissza János Hagyományőrző Egyesület. Öt éves lett a HTBK.

2000: Megalakult az egri Bornemissza Baráti Kör.

2001: Újabb szervezetek jöttek létre Cegléden, Kecskeméten, Zalaegerszegen, Mosonmagyaróváron, Várpalotán, Biatorbágyon és csatlakozott a hevesi Rendőr Múzeum Alapítvány Baráti Kör. Sárospatakon megkezdődött az első Ifjúsági Nyári Egyetem, amely 16 évig működött.

2002: Az országos küldöttértekezlet döntött az egyes szervezetek önállóságának megtartása mellett, a tagszervezetek országos szövetségben való további működéséről.

2003: A HTBK OSZ közhasznú szervezetté vált. Megalakult és csatlakozott a mosonmagyaróvári baráti kör, valamint Tá­borfalva.

2004: A szervezet megalakulásának 10. évfordulója. Hosszútávú együttműködési megállapodás a Honvédelmi Minisztériummal a honvédelmi törvény társadalmi támogatásának megvalósítása céljából.

2005: Csatlakozott az országos szövetséghez a szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület.

2007: Megalakult a kazincbarcikai Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület és csatlakozott az országos szövetséghez.

2009: 15 éves a HTBK. Csatlakozott a kalocsai baráti kör.

2010: Megalakult a Szegedi Tudományegyetem baráti kör.

2011: Csatlakozott a Természetjáró Fiatalok Szövetsége.

2014: 20 éves a HTBK.

2018: Debrecen adott otthont az Ifjúsági Nyári Egyetem rendezvényeinek.