Vezetőség

A HTBK OKSZ tisztségviselői (elnökség) 2021-től

Dr. Varga József
ny. ezredes
elnök

dr. Görög István
ny. ezredes (PhD)
alelnök

Gereben István András
ny. ezredes
ügyvezető titkár

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: Ruff Ferenc, ny. alezredes
Pénzügyi referens: Szabó Györgyné, ny. mk. őrnagy

Alapító tagok

dr. Nemeskürti István
dr. Gyuricza Béla, ny. vezérezredes

A HTBK elnökei

1995-től Mécs Imre, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának elnöke

1999-től dr. Lányi Zsolt, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának elnöke

2003-tól Keleti György, országgyűlési képviselő, 1994–1998 között honvédelmi miniszter, az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának elnöke, majd alelnöke

2010-től Szelekovszky Ernő, ny. HM főosztályvezető

2021-től Dr. Varga József, ny. ezredes