Köszöntöm Önöket a Honvédség és Társadalom Baráti Körök megújult weblapján,  
amely hazánkban a maga nemében egyedülálló civil szervezet mindennapjait mutatja be, hangsúlyt helyezve az alakulása óta tapasztalható folyamatos fejlődésre, bővülésre, valamint terjeszkedésre.
25 évvel ezelőtt indulástól kezdve céljaink nem változtak:
• a honvédelem ügyének támogatása,
• a polgári lakosság és a katonák kapcsolatának erősítése,
• a fiatalok hazafiságra nevelése,
• a Kárpát-medence népei közötti kapcsolat és bizalom megerősítése.

Történet

25 évvel ezelőtt két országosan ismert közéleti személy: Nemeskürty István közíró és dr. Gyuricza Béla ny. vezérezredes, országgyűlési képviselő négy lényeges célkitűzés kijelölésével alapította meg szervezetünket.
A zászlóbontást követően sorra alakultak e célok érdekében a baráti kör egyesületei, s az évezred fordulójára országos szervezetté terebélyesedtek. Tevékenységünk bő­vült a hadiemlékek ápolásával, hadisírok feltárásával és rendbehozatalával.

A Magyar Honvédség – mint nemzeti intézmény – működésének, célkitűzéseinek, az ország életében elfoglalt helyének, szövetségesi kapcsolatrendszerének
megismertetése, elfogadtatása a lakosság, jelesül a tanulóifjúság széles rétegeiben a HTBK tevékenységének alapvető részét képezi.

Vezetőség

A HTBK OKSZ tisztségviselői (elnökség) 2018-tól

Elnök:
Szelekovszky Ernő
Alelnökök:
Berencsi Attila
dr. Görög István ny. ezredes (PhD)
Ügyvezető titkár:
Gereben István András ny. ezredes
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke:
Ruff Ferenc ny. alezredes
Pénzügyi referens:
Szabó Györgyné ny. mk. őrnagy

Tagszervezetek

Partnerek

A HTBK mindig a szervezetek közti együttműködésre törekedett, ezért széles körben vett fel kapcsolatot más, a honvédelemhez kapcsolódó jelentős tevékenységet folytató szervezetekkel. E szerveztek listáját találja itt alant: 

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége

Magyar Tartalékosok Szövetsége

Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely

Honvéd Együttes